Meer kernontwapening graag! | Pax Christi Vlaanderen

Meer kernontwapening graag!

Op 27 maart 2017 starten in New York VN-onderhandelingen over een nieuw internationaal verbodsverdrag op kernwapens. België weigert echter, net zoals de meeste NAVO-landen, om deel te nemen. 

Tussen 10 en 17 februari 2017 voert de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), waarvan Pax Christi Vlaanderen een actief lid is, actie om regeringen op te roepen deel te nemen aan de onderhandelingen over een kernwapenverbod.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens bezorgde de leden van de kamercommissie buitenlandse zaken een nieuwe nota over de VN-onderhandelingen. Deze nota geeft antwoord op een aantal prangende vragen: in welke context vinden deze onderhandelingen plaats? Waarom verzet België zich tegen multilaterale VN-onderhandelingen? Waarom kernwapens verbieden? Heeft een verbod wel zin zonder medewerking van de kernwapenstaten? Zijn kernwapens niet noodzakelijk voor onze veiligheid? Wat met de nucleaire doctrine van de NAVO? En vooral, wat moet België doen?

Lees de volledige nota

Lees ook: Making Nuclear Disarmament Great Again: België houdt de boot af, een opiniebijdrage van Willem Staes (Pax Christi Vlaanderen) en Pieter Teirlinck (Vrede) in MO*-magazine.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens is een samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse en Franstalige vredesorganisaties, waaronder Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw, Links-Ecologisch Forum (LEF), Agir pour la Paix en CNAPD. Zie www.nonukes.be.