Maak samen het verschil voor een veiliger samenleving | Pax Christi Vlaanderen

Maak samen het verschil voor een veiliger samenleving

Vind jij ook dat een strafsysteem niet zozeer gebaseerd moet zijn op vergelding maar op herstel? Moeten we als samenleving niet meer investeren in verbindingen opbouwen met daders in plaats van banden door te knippen? Willen slachtoffers niet in de eerste plaats dat er geen nieuwe slachtoffers meer komen?

Wil je je graag inzetten voor een doeltreffender strafsysteem? Lijkt het jou ook onlogisch dat de strafmaat van opsluiting nog steeds de norm is, ondanks dat 60 à 70% na zijn gevangenisstraf opnieuw een misdaad pleegt?

Word dan vrijwilliger in de werkgroep Strafsysteem & detentie.

Werkgroep

Met de werkgroep willen vanuit Pax Christi verschil maken voor een veiliger samenleving. Ze verenigt mensen met een gedeelde verontwaardiging en politieke interesse maar met heel diverse talenten en soorten van engagement. 

  • Verdiep je je graag in thematische artikels en papers? Wil je mee snuisteren in de parlementaire documenten?
  • Wil je mee met ons zoveel mogelijk burgers informeren over waar het misloopt in ons strafsysteem en waarom gevangenissen geen duurzame oplossing zijn?
  • Voer jij graag actie en ben je creatief ingesteld? Of ben jij een groepsbegeleider?
  • Ben je een organisator? Zit er een verdoken eventmanager in jou?
  • Kan je gevat schrijven? Of ben je een (digital) storyteller?
  • Ben je een netwerker, of iemand die de pers zolang wil bestoken dat een belangrijk item toch de plaats krijgt die het verdient? 

De werkgroep komt 4 tot 6 keer per jaar – soms online - samen om prioriteiten af te bakenen, acties en activiteiten op te zetten, standpunten in te nemen, opinies te publiceren en projecten op te zetten. We verwachten van vrijwilligers dat ze zo veel mogelijk deelnemen aan de vergaderingen en actief participeren.

Huidige focus

"In een democratische, moderne samenleving is er voor de gevangenis, een sociale vuilbak, geen plaats meer" zegt Alvaro Gil-Robles, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa.

De gevangenisstraf richt veel - niet-bedoelde - schade aan. De persoon wordt beroofd van zijn vrijheid wat de essentie van de strafmaat is, maar er gaat veel meer verloren. Één van de belangrijkste zaken is de negatieve impact op de naastbestaanden: het gezin, familie en vrienden. Ook zij worden gestraft ondanks dat ze geen crimineel feit hebben gepleegd. De relaties komen onder druk te staan en worden soms verbroken, de ouderband minder hecht. De werkgroep wil mensen informeren over deze problematiek maar ook concreet zaken verbeteren op het terrein: bv. de bezoekregeling of het in rekening brengen van de gezinssituatie bij de strafmaat.

Voorts onderzoeken hoe we mensen met een detentie-ervaring een permanente stem kunnen geven in het debat voor een beter en doeltreffender strafsysteem.

--------------------

Interesse?

Neem contact op met olivier.forges@paxchristi.be