Lizette Stiers is vredesvrouw | Pax Christi Vlaanderen

Lizette Stiers is vredesvrouw

Lizette Stiers, al jarenlang één van de actiefste vrijwilligers bij Pax Christi Vlaanderen, kreeg op 15 december 2016 in de Senaat de titel van Vredesvrouw. De organisatie van ‘Vrouwenkracht is vredesmacht’ was zoals steeds in handen van de Vrouwenraad.

Lizette Stiers is al tientallen jaren actief binnen Pax Christi Vlaanderen en heeft daar – naast zovele andere engagementen – steeds de positie van de vrouw bevorderd: zij was een erg betrokken lid van de werkgroep Vrouwen en Vrede, later Gender en Vrede, altijd waakzaam voor het respecteren van het genderevenwicht en voor de inzet van vrouwen in vredesoperaties of het bewaken van het effect van oorlog op vrouwen. Lizette verzorgt jaarlijks het programma van de herdenking op 11 november bij het beeld van de Onbekende Oorlogsvrouw, en betrekt telkens een vrouw uit een actueel oorlogs- of conflictgebied bij de herdenking. Zo kwamen er al vrouwen getuigen uit Congo, Burundi, Tsjetsjenië, Oekraïne, Afghanistan, Iran,… Lizette werd dus met recht en reden door Pax christi Vlaanderen voorgedragen voor de titel.

Staatssecretaris van Gelijke Kansen Elke Sleurs speldde Lizette Stiers een zilveren versie op van de Witte Klaproos, het symbool van de campagne 'vrouwenkracht is vredesmacht'. De staatssecretaris had tevoren in haar lezing voor de genodigden vrouwen als vredespromotoren geroemd, en de link gelegd tussen gelijke rechten en vrede. “Vrede stichten is een opdracht”, zei Sleurs. Zij wil  vrede en gerechtigheid hoger op de politieke agenda brengen. “Zeker in tijden van toenemende polarisering is een inclusieve dialoog erg belangrijk”, besloot de staatssecretaris.

In haar lezing schetste ambassadeur Bénédicte Frankinet, permanent vertegenwoordiger bij de VN, de inspanningen van België op het vlak van gelijke rechten in het kader van resolutie 1325. “Het is belangrijk dat vrouwen zelf hun eigen lot in handen nemen”, zei Frankinet, die voorts ook de noodzaak van educatie van jongens en mannen op het vlak van gelijke rechten benadrukte. Een noodzaak die zij wil meenemen in de kandidatuur van België voor een zetel in de Veiligheidsraad in 2019-2020. Frankinet wees ook op het belang van conflictpreventie; “De humanitaire budgetten groeien”, stelde de ambassadeur, “maar voldoen niet aan de noden. Daarom is preventie meer dan nodig”.

In haar bevlogen betoog hekelde Juliette Nijimbere, mede-oprichtster van het Collectif des femmes pour la paix et la démocratie au Burundi, het beleid en het vasthouden aan de macht (tegen de grondwet en internationale verdragen in) van president Nkurunziza en vroeg zij aandacht voor het lot van de vele vrouwen die in Burundi al jarenlang hun rechten geschonden zien. “Vrouwen die op straat komen bij burgerprotesten worden door de oproerpolitie verjaagd, gefilmd en tot in hun huis gevolgd. Vrouwen van de oppositie die hun stem laten horen worden verkracht, verminkt, vermoord. Of ze verdwijnen spoorloos”. Nijimbere bracht enkele concrete verhalen mee van vrouwen die werden doodgeslagen, of die al jaren vermist zijn. Zij stelde een aantal aanbevelingen voor om het geweld te stoppen en riep alle vredesvrouwen in het halfrond op om een oproep te ondertekenen die geweld tegen vrouwen moet helpen tegengaan. “We moeten de staatshoofden herinneren aan de mensenrechten, en de vrouwenrechten in het bijzonder. Aan de bepalingen van resolutie 1325. En we moeten hen aanporren om de daders van geweld tegen vrouwen voor de rechtbank te brengen”, zei Juliette Nijimbere tot slot. Annemarie Gielen, die in 2012 vredesvrouw werd, en Lizette Stiers ondertekenden de oproep.

Naast Lizette Stiers kregen op 15 december nog 23 andere Belgische vrouwen de titel van Vredesvrouw. Onder hen ook Katlijn Malfliet, vice-rector van de KU Leuven en voormalig voorzitter van Pax Christi Vlaanderen. Malfliet is tevens meter van de Vredeswakes Langemark 2014-2018, die op deze editie van 'Vrouwenkracht is vredesmacht' twee benoemingen tot vredesvrouw kregen: voor Marie Bamutese en Darya Safai. Vredeswakes Langemark ontving in de figuur van Peter Peene een week eerder de titel van Ambassadeur voor de vrede.

Lees hier: Lizette Stiers, vredesvrouw in hart en nieren

Lees ook: Vrouwenkracht is vredesmacht met o.m. een stand van zaken van de Belgische en internationale werking in het kader van resolutie 1325