Killer Robots moeten verboden worden voor het te laat is | Pax Christi Vlaanderen
|
8 maart 2017

"Killer robots zullen niet lang science fiction zijn. Ze moeten verboden worden voordat het te laat is"

 

Killer Robots moeten verboden worden voor het te laat is

Op 8 maart 2017 wordt in het Federaal Parlement een resolutie van de Groen/Ecolo-fractie besproken over zogenaamde “killer robots”. De resolutie roept de federale regering op om op internationaal niveau te pleiten voor een preventief verbod, en zelf een nationaal verbod in te stellen.

Pax Christi Vlaanderen roept, samen met de Campagn to Stop Killer Robots, Human Rights Watch en PAX Nederland, het Federaal Parlement op om deze resolutie te steunen.

Drones op steroïden

Een internationaal en nationaal verbod is dringend nodig. Killer robots zijn gewapende drones op steroïden: moordmachines die volledig autonoom doelwitten kunnen selecteren en aanvallen zonder enige menselijke interventie. Dergelijke machines zijn hoogstwaarschijnlijk niet in staat om een onderscheid te maken tussen burgers en soldaten, of om in te schatten of een aanval proportioneel is in termen van het aantal burgerslachtoffers. Ze zijn daarom niet verenigbaar met het internationaal recht. Het Internationale Rode Kruis had het al in 2011 over een ‘monumentale programmeeruitdaging’ die ‘misschien wel onmogelijk blijkt te zijn.’

Killer robots verlagen bovendien de drempel om geweld te gebruiken. Daarnaast rijst de vraag wie verantwoordelijk kan worden gehouden als het mis gaat: de programmateur of de producent? Of slepen we binnenkort ook robots zelf voor de rechter?

Meer dan 3.000 experts op het vlak van robotica en artificiële intelligentie (waaronder Stephen Hawking en Elon Musk), twintig Nobelprijswinnaars, het Europees Parlement, 160 religieuze leiders en de Speciale VN-Rapporteur voor Buitenrechtelijke Executies roepen daarom op tot een volledig verbod. De urgentie voor zo’n preventief verbod is hoog. Wetenschappers die werken rond artificiële intelligentie stellen dat de ontwikkeling van killer robots geen kwestie is van decennia, maar van enkele jaren. Deze wetenschappers, die tot de absolute top in hun vakgebied behoren, hebben het over de ‘derde revolutie in oorlogsvoering, na buskruit en kernwapens’.

Naar een internationaal verbod

Pax Christi Vlaanderen is lid van de Campaign to Stop Killer Robots, een internationale coalitie van 61 organisaties uit 26 landen die sinds 2013 ijvert voor een preventief verbod op de ontwikkeling en productie van killer robots. De campagne ziet het preventief verbod van verblindende laserwapens in 1995 als voorbeeld van de mogelijkheid om ongewenste wapens te verbieden voordat ze een realiteit zijn.

In december 2016 besliste de vijfjaarlijkse herzieningsconferentie van de Conventie voor Conventionele Wapens (CCW) om in 2017 een “Groep van Gouvernementele Experten” bijeen te roepen die zich buigen over verdere stappen. Een belangrijke stap richting het onderhandelen van een preventief internationaal verbod. Momenteel zijn al 19 landen voorstander van een internationaal verbod, terwijl ook China verklaarde een nieuw “juridisch bindend instrument” na te streven.

Belgisch leiderschap

Recent IPSOS onderzoek toont dat 63 procent van de Belgische bevolking tegen de ontwikkeling van killer robots is. België kan en moet daarom een leidende rol spelen in deze internationale  debatten. In het verleden was dit vaak het geval. In 1996 en 2006 was België het eerste land dat een nationaal verbod instelde op landmijnen en op cluster munitie. 

In 2017 heeft België weer de kans om een leidende rol te spelen. Binnen internationale fora moet ons land pleiten voor een preventief verbod op killer robots. In eigen land kan een nationaal verbod worden ingesteld op de ontwikkeling en het gebruik van deze wapensystemen.

We staan op de rand van een nieuw tijdperk: de volledige automatisering van oorlogsvoering en het uitbesteden van beslissingen over leven en dood aan computerprogramma’s. Killer robots zullen niet lang science fiction zijn. Het is daarom essentieel om geen feiten te creëren die we nadien niet meer kunnen terugdraaien. Killer robots moeten verboden worden voordat het te laat is.

Lees ook:

Human Rights Watch (2016): ‘Making the Case. The Dangers of Killer Robots and the Need for a Premptive Ban’.

Buzzfeed: 'Attack of the Killer Robots' (26 augustus 2016) (profiel van de Campaign to Stop Killer Robots).

PAX: ‘Ten reasons to ban killer robots’ 

DeRedactie: Verbod op killerrobots? 'We willen toch niet dat zij beslissen over leven en dood'

Foto: Sharron Ward voor The Campaign to Stop Killer Robots