Killer robots: groeiende meerderheid VN-lidstaten wil verbodsverdrag | Pax Christi Vlaanderen

Killer robots: groeiende meerderheid VN-lidstaten wil verbodsverdrag

Tussen 27 augustus en 1 september 2018 vond in Genève diplomatiek overleg plaats tussen VN-lidstaten over 'killer robots', volledig autonome wapensystemen die zonder menselijke controle doelwitten kunnen selecteren en doden. Hoewel het federaal parlement in juli 2018 opriep tot een internationaal verbod op killer robots, weigerde de Belgische diplomatie steun aan een verbod.

De VN-conferentie raakte het eens over het principe dat er altijd een vorm van menselijke controle over autonome wapensystemen moet zijn, maar slaagde er niet in consensus te vinden over de manier waarop dit principe vertaald kan worden in concrete actie.

Groeiende steun verbod

 De VN-lidstaten, die een advies moesten opstellen voor een VN-bijeenkomst in november 2018, beslisten enkel om in 2019 verder gesprekken te voeren over killer robots. Dit terwijl een ruime meerderheid van VN-lidstaten expliciet aangaf een stap verder te willen gaan, en in 2019 onderhandelingen wilde starten over een nieuw internationaal verbodsverdrag.

De groep van landen die onderhandelingen wil starten over een nieuw verdrag nam de afgelopen week gevoelig toe. Onder meer de Groep van Afrikaanse Landen en de Non-Alignment Movement (NAM), die 120 landen vertegenwoordigt, schaarden zich achter nieuwe onderhandelingen.

België negeert parlement

Een tiental landen, waaronder België, steunde een Frans-Duits voorstel om in 2019 onderhandelingen te starten over een vage en niet-bindende politieke verklaring. De Belgische diplomatie negeerde zo een parlementaire resolutie (juli 2018), die de regering opriep "er in internationale fora voor te ijveren om tot een wereldwijd verbod te komen op het gebruik van killer robots". De regering nam zo een loopje met de wil van het parlement, dat volledig buitenspel werd gezet.  

Een derde groep (de Verenigde Staten, Rusland, Zuid-Korea, Israël en Australië) weigerde simpelweg enige vorm van actie en was enkel bereid om in 2019 vrijblijvend verder te praten, zonder vooruitzicht op een bindend verdrag of een niet-bindende politieke verklaring. De finale beslissing over de te nemen actie in 2019 wordt op 23 november 2018 genomen tijdens een bijeenkomst van VN-lidstaten in Genève.

Pax Christi Vlaanderen is een actief lid van de internationale campagne Stop Killer Robots, een coalitie van 74 organisaties uit meer dan 30 landen. Onze beleidsmedewerker Willem Staes nam in die hoedanigheid ook deel aan de VN-gesprekken in Genève.

Samen met onze internationale partners blijven we de komende maanden ijveren voor de start van onderhandelingen over een nieuw verdrag dat de ontwikkeling, productie en gebruik van killer robots verbiedt. We roepen federale parlementsleden ook op om minister van Buitenlandse Zaken Reynders ter verantwoording te roepen, opdat de Belgische diplomatie alsnog zijn volle gewicht in de schaal werpt voor een internationaal verbod op killer robots.