Jef De Loof overleden | Pax Christi Vlaanderen

Jef De Loof overleden

Op 7 juli 2017 overleed, drie weken na zijn 90ste verjaardag, vredesman Jef De Loof. Hij was de bezieler van Artsen voor Vrede en het Vredeshuis Aalst.

Jef De Loof was arts, en engageerde zich naast zijn dokterspraktijk een leven lang voor vrede en ontwapening. Hij was bezieler van Artsen voor Vrede, de Belgische afdeling van de ‘International Physicians for the Prevention of Nuclear War’ (die in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede wonnen). In 1984 stond hij aan de wieg van het Vredeshuis Aalst. In het voorjaar van 2017 nam hij er afscheid als voorzitter.

In 2002 kreeg Jef De Loof voor zijn consequente en blijvende inzet tegen de waanzin van kernwapens en de oprichting van het Vredeshuis de titel van Ambassadeur voor de Vrede van Pax Christi Vlaanderen. Artsen voor Vrede en het Vredeshuis Aalst waren ook jarenlang partner in de Vlaamse Vredesweek.

Jef De Loof voerde van begin de jaren 80 – met de grote massabetogingen tegen atoomwapens – tot aan het einde van zijn leven actief campagne tegen kernwapens. In 2013 was hij nog op de 'Time to Go'-manifestatie tegen kernwapens in het Jubelpark in Brussel. Daarin riepen tientallen organisaties, op initiatief van Pax Christi Vlaanderen, CNAPD, Vrede en Vredesactie, de Belgische overheid op om de Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel weg te halen. In 2016 schreef hij als arts, samen met 200 collega’s en ander medisch personeel, een open brief aan de Belgische regering met de oproep om deel te nemen aan de VN-onderhandelingen voor een verbodsverdrag tegen kernwapens. Uitgerekend op de dag van zijn overlijden aanvaarde de Verenigde Naties in New York een historisch verdrag dat het gebruik, het dreigen met gebruik, de ontwikkeling, het testen, de aanmaak, de verwerving, het bezit, de opslag en transfer van kernwapens verbiedt.

Foto: Vredeshuis Aalst