Hiroshima-herdenking zet aan tot actie | Pax Christi Vlaanderen

Hiroshima-herdenking zet aan tot actie

Het was weer druk in Leuven ... Ook op zaterdag 6 augustus 2016 kuierden heel wat mensen over het Rector De Somerplein (vroegere Fochplein) om plots een groot spandoek te zien met als tekst 'Hiroshima - Nagasaki. Kernwapens - volkerenmoord' of stil te staan bij een houten replica van de overbekende dome van Hiroshima, waarbinnen foto's hingen van de atoomaanvallen, maar ook foto's van recente bombardementen. De Leuvense vredesbeweging wil immers ook de link leggen met de inzet van bommen vandaag de dag. Bombardementen leiden tot onnoemlijk veel leed, vroeger en nu.

Mensen konden een brief ondertekenen aan premier Charles Michel met de vraag ofBelgië zich zou aansluiten bij de wereldwijde beweging die streeft naar een internationaal verbod op kernwapens. Deze week vergadert immers de VN-Open Ended Working Group in Genève, met als doel te bestuderen of er voldoende mogelijkheden zijn om een proces van onderhandelingen over een internationaal kernwapenverbod op te starten. Het ziet er naar uit dat dit inderdaad het resultaat zal zijn, maar jammer genoeg houdt België de boot van een verbodsverdrag af. Pax Christi Vlaanderen en andere vredesorganisaties hebben al herhaaldelijk aan de Belgische regering gevraagd om haar houding te wijzigen ten voordele van een actieve ondersteuning van dit indrukwekkend proces dat de laatste jaren tot stand is gekomen. Al 127 landen, die lid zijn van de VN, schaarden zich achter dit initiatief. Bijgaand bij dit artikel kan u de brief vinden. U kan hem gerust opsturen, ook na deze week.

Aan de vredesstand werden ook ijverig kraanvogels gevouwen. Waarom kraanvogels een rol hebben gekregen bij herdenkingen van Hiroshima en Nagasaki kan u in bijgaande tekst lezen.

's Avonds verzamelde een dertigtal mensen om te luisteren naar gedichten, muziek en voordrachten. Jowan Merckx bracht erg gesmaakte liederen en dansen op de fluit en Lieve Snellings las het indringende gedicht 'Het kleine dode meisje' voor (zie bijlage): "Ik ben het die aan je deur klopt" ... Didi de Paris spoorde ons aan tot reflectie en actie met zijn spittante voordrachten en Willem Staes gaf toelichting bij de actualiteit en de huidige positie van België. Willem toonde zich optimistisch over de stappen die gezet worden in de richting van een internationaal verbod op kernwapens, maar hekelde de lakse en tegenwerkende houding van België. De avond werd besloten met een stevige discussie over mogelijke acties om die droom van een kernwapenvrije wereld waar te maken. 

Wie interesse heeft om in de toekomst mee te werken aan dergelijke acties kan contact opnemen met Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen of met vertegenwoordigers van Lecoto, de Leuvense Coalitie tegen Oorlog: Koen Ooms (intal) of Marianne van de Goorberg (Vrouwen in 't Zwart). 

Afspraak volgend jaar! Net zolang tot de kernwapens de wereld uit zijn.

Lees de speech van Willem Staes

Lees in verband met de wereldwijde Hiroshimaherdenkingen ook de verklaring van Pax Christi International: Momentum building for a ban on nuclear weapons

Met dank aan Lieve Snellings (Vrouwen in 't Zwart Leuven) en Annemarie Gielen (Pax Christi Vlaanderen) voor de foto's