Herent solidair met vluchtelingen in Syrië | Pax Christi Vlaanderen

Herent solidair met vluchtelingen in Syrië

Geraakt door het leed van de vluchtelingen in en uit Syrië organiseren burgers in Herent een solidariteitsactie op zondag 12 juni 2016, met een Koerdische maaltijd, informatie, getuigenissen en Koerdische muziek. 

In Syrië gaat het van kwaad naar erger. Het conflict wordt nog meer een onontwarbaar kluwen. Het zeer beperkte staakt-het-vuren maakte enige humanitaire hulpverlening mogelijk, maar staat regelmatig op springen. Diplomatieke initiatieven hebben tot nog toe maar povere resultaten opgeleverd en er is geen plan B. De grootste humanitaire catastrofe sinds vele jaren. Het aantal burgerslachtoffers en vluchtelingen blijft toenemen, en de vluchtelingen stoten op de grenzen van Turkije en Europa.

Wat kunnen wij als burger aan deze situatie doen?

Wij kunnen ons informeren en steun geven aan grote noodhulporganisaties. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH) vroeg het gemeentebestuur van Herent om het zoeken naar politieke oplossingen mee te stimuleren. Vrijwilligers helpen mee in de opvang van vluchtelingen door het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW. En wij kunnen van gemeente hier tot gemeente ginder kleinschalige lokale organisaties ondersteunen. Vorig jaar organiseerde de GROSH een hartverwarmend initiatief voor kinderen van Syrische vluchtelingen in Afrin in Noord-Syrië (Koerdisch gebied). 3600 euro werd overgemaakt voor medicatie en kleding.

Het Rode Kruis in Afrin liet weten dat het nu nood heeft aan voeding voor kinderen (melk en vitaminerijke voeding) en aan medisch materiaal. De stad ligt op een 50 km van het zwaar belegerde Aleppo en kent een nieuwe toevloed van vluchtelingen.

Daarom dit nieuwe initiatief  van de GROSH en De Wildeman samen met vele verenigingen. De werkgroep hoopt het succes van vorig jaar te evenaren.

Praktisch

De solidariteitsactie heeft plaats in GC De Wildeman, Schoolstraat 15, 3020 Herent.
Van 12 tot 16.30 u.

Kaarten (€ 20) kan u bestellen via mail van de GROSH (grosherent@gmail.com) of door het bedrag te storten op de rekening van de GROSH: BE16 5230 8070 3974 met vermelding van aantal maaltijden (kip, kebab, vegetarisch) of steun.

Met een steunkaart (€ 10) kan u deelnemen aan het programma vanaf 14u.

U kan vaderdag dit jaar een solidaire touch geven. Voor ouders en studerende kinderen, een moment van ontspanning. U kan kiezen welk deel van het programma u wil volgen.

Meer info http://grosherent.blogspot.be/en op https://www.facebook.com/events/238910483143077

Noteer ook reeds het benefietconcert met Strijdkoor Kontrarie op vrijdagavond 18 november 2016 in De Wildeman.