Help ons financiering van kernwapens stoppen: steun Pax Christi | Pax Christi Vlaanderen
|
22 juni 2021

Kernwapens waren altijd al immoreel. Nu zijn ze ook illegaal.

Help ons financiering van kernwapens stoppen: steun Pax Christi

2021 zal de geschiedenisboeken ingaan. En niet alleen omdat we massaal worden ingeënt tegen COVID-19. Op 22 januari 2021 werd immers het VN-Verdrag dat kernwapens verbiedt van kracht.

Als trouwe lezer van Pax Christi-nieuws heb je dat waarschijnlijk wel gelezen via onze nieuwsbrief, website of Facebook, maar de gewone Vlaamse media bleven hier merkwaardig stil over. Nochtans is dit verdrag een mijlpaal in de geschiedenis. En Pax Christi hielp die mijlpaal zetten! Telkens opnieuw plaatsten wij deze kwestie op de politieke agenda, brachten we mensen in beweging en zochten we coalities om resultaten te boeken. In 2012 werd Pax Christi Vlaanderen lid van ICAN, de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Het was de constructieve samenwerking binnen ICAN die maakte dat er eindelijk iets bewoog op wereldvlak. Dit leidde op 7 juli 2017 tot de aanvaarding van de tekst voor een verbodsverdrag binnen de Verenigde Naties, een moment waar ook Pax Christi Vlaanderen aanwezig was. Later dat jaar ontving ICAN hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede, een feest dat wij graag meevierden.

Het werk is echter nog niet gedaan. België schaart zich namelijk achter de houding van de kernwapenstaten die het Verbodsverdrag weigeren te tekenen. Nu kernwapens verboden zijn, is er echter des te meer reden om die steun voor kernwapens te laten varen. Wij van Pax Christi zijn dan ook niet van plan om op onze lauweren te rusten. Het Verdrag is nog maar het begin van de weg naar volledige kernontwapening.

Zonder de inzet van organisaties als Pax Christi was dat verdrag er niet gekomen. Zoveel is duidelijk. Om dit werk verder te kunnen zetten, hebben wij jouw financiële steun hard nodig. We plannen niet alleen overleg met de Belgische beleidsmakers, maar gaan ook verder met het sensibiliseren over de financiering van kernwapenproductie. Dankzij onze inzet hebben al verschillende Belgische banken hun investering in kernwapens opgezegd, met name Van Acker & Van Haaren en KBC

Dat is nodig, want jaarlijks wordt er zo'n 61.000.000.000 euro (61miljard) geïnvesteerd in kernwapens! Dat steekt, vooral in tijden van een pandemie waarbij de gezondheidszorg wereldwijd kreunt onder een gebrek aan middelen. ICAN maakte daar een helder filmpje over (zie onderaan artikel). Investeren in massavernietingswapens en zeker in de modernisering van kernwapens? Dat kan toch niet de bedoeling zijn, op een moment dat kernwapens illegaal werden. Wordt daardoor de kans op gebruik van atoomwapens niet weer groter? Dat horrorscenario willen we graag houden tot het verleden, toen de mensen van Hiroshima en Nagasaki slachtoffer werden.

Setsuko Thurlow (zie foto), die als meisje van 13 de atoomaanval op Hiroshima meemaakte, was sterk geëmotioneerd toen het Verdrag in werking trad: “Kernwapens waren altijd al immoreel. Nu zijn ze ook illegaal.”

Steun ons daarom nu en help een kernoorlog voorkomen! Stort je bijdrage op BE41 8939 4403 7310 van Pax Christi Vlaanderen met vermelding 'gift 2021'. Vanaf een donatie van 40 euro heb je recht op belastingaftrek. Wij bezorgen je daarvoor volgend jaar een fiscaal attest.

Met jouw steun zetten we de druk op de financiële instellingen verder. De jaarlijkse uitgaven wereldwijd worden gemonitord door Don't Bank on the Bomb, een initiatief van onze zusterorganisatie PAX en ICAN, zodat we goed kunnen opvolgen of de banken hun beloftes nakomen. 

Hartelijk dank!   

Foto: Setsuko Thurlow, copyright ICAN