Gandhi-herdenking met vastenweekend | Pax Christi Vlaanderen

Gandhi-herdenking met vastenweekend

Van vrijdag 9 tot zondag 11 maart 2018 heeft in de abdij van Averbode naar jaarlijkse traditie een vastenweekend plaats, in het teken van de figuur van Gandhi.

Het weekend wil een vorm van herbronning bieden voor mensen die zoeken naar geweldloze vormen van omgaan met onze wereld. Het heeft bewust een rustig en langzaam karakter. Stilte, handenarbeid, mogelijkheid tot lectuur en gebed wisselen af met momenten van gesprek en ontmoeting.

Vasten is een middel om helder te krijgen waar het eigenlijk om gaat. Daarbij leeg en stil worden, kan ons naar onszelf én de ander doen keren. Tijdens het weekend wordt de geweldloze weg van Gandhi ook tegen het licht van de actualiteit gehouden. De inspiratie van Gandhi vormt de basis om vanuit een geweldloos perspectief te reflecteren op het thema waaraan we het vasten verbinden. Dat thema is in 2018: Constructieve geweldloze acties/levensstijl vandaag.

Abdijstraat 1, 3271 Averbode

Contact: wauters.herman@telenet.be of www.gandhigedachten.org

Meer info, programma en alle praktische informatie vind je in deze brochure.

vastenweekend Gandhi brochure