Een oorlog om de gedachten | Pax Christi Vlaanderen

Een oorlog om de gedachten

Pax Christi International staat stil bij de aanslagen van de voorbije maanden, vaak gepleegd in naam van God. Doden in de naam van God kan nooit gerechtvaardigd zijn. Religie kan wel betekenis en houvast bieden om vertrouwen op te bouwen.

De blinde aanslagen van de laatste maanden in Frankrijk, België en Duitsland, maar ook in het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika hebben veel angst en een groot gevoel van onzekerheid gezaaid. Het feit dat de aanslagen in onze regio vaak het werk zijn van mensen met een migratieachtergrond, die zich beroepen op hun God, wekt bovendien wantrouwen en polariseert de samenleving, die steeds meer op zichzelf dreigt terug te plooien en zich afkeert van mensen met een andere religie of cultuur.

In zijn reflectie op deze misdaden uit naam van God schrijft Paul Lansu, senior policy advisor bij Pax Christi International, dat het doden van de zwaksten in de maatschappij of het ombrengen van mensen omwille van hun religie of etnische afkomst altijd het kwade belichaamt, en dat willekeurige moord door terreuraanslagen een zonde is.

“Zij die beweren in God te geloven moeten ook mensen van vrede zijn. Niemand mag doden in de naam van God”, schrijft Paul Lansu, “Alleen een totaal verwrongen ideologische vorm van religie kan menen dat er recht kan geschieden door het willekeurig afslachten van weerloze mensen, in de naam van God”.

Als organisatie en netwerk geïnspireerd door het geloof, meent Pax Christi International dat religie betekenis en richting kan geven, en het gevoel erbij te horen. Zij kan gedragslijnen aanbieden gebaseerd op gedeelde waarden en een richtsnoer zijn voor een moreel en spiritueel leven. Vertrouwen opbouwen behoort tot de missie van de internationale vredesbeweging. "Wij moeten menselijkheid en solidariteit tonen met mensen die om welke reden ook wegtrekken uit hun regio, en de sociale, economische en culturele bijdragen die zij onze samenleving kunnen bieden, accepteren."

Lees de volledige tekst (in het Engels)

FotoMatthew Fearnley /religion stencil (edited)/Creative Commons