De wereld, ons dorp: we wonen allemaal op dezelfde planeet | Pax Christi Vlaanderen

De wereld, ons dorp: we wonen allemaal op dezelfde planeet

Op 26 november 2016 geeft Paul Lansu van Pax Christi International toelichting bij een viering van De Vleugel, een 'vrijplaats' voor liturgie, die ruimte en klankbord biedt voor wie zoekt naar de kern van de dingen.

Elke zaterdag om 18 uur komen mensen vanuit verschillende achtergronden samen in de St.-Annakerk van Borgerhout. Ze laten zich inspireren door de bijbel en andere wijsheidsliteratuur. Ze hechten er belang aan om teksten tot hun recht te laten komen. Toegewijde mannen en vrouwen gaan voor in de vieringen. Wisselende kleine groepen werken de thema’s uit. Ze zorgen voor een sobere vormgeving, doorleefde taal en voelbare stilte. Een koor en de klanken  aan een vleugelpiano ondersteunen het zingen.

Paul Lansu zal tijdens de viering, die kadert in de cyclus 'de wereld, ons dorp', spreken over de globalisering: de uitdagingen maar ook de kansen die mondialisering met zich meebrengt.

Els Bervoets, Vic Dierickx en Marijke Verrelst hebben de vieringen voorbereid.

Meer info: www.devleugel.be

Zaterdag 26 november 2016, 18 uur.
Sint-Annakerk, Goedendagstraat 46, Borgerhout

Bekijk de lezingen voor 26 november en 3 december 2016