De Vredesweek in de klas | Pax Christi Vlaanderen

De Vredesweek in de klas

Aan de slag met de Vredesweek in de klas? Ontdek op vredesweek.be/materiaal en hieronder het uitgebreid educatief aanbod.

Lesbrieven

De gratis downloadbare lesbrieven werden speciaal uitgewerkt voor de campagne ‘Iedereen Thuis’.

  • 4 tot 7 jaar - Klein mannetje heeft geen thuis
  • 7 tot 10 jaar - Het huisje dat verhuisde
  • 10 tot 14 jaar - Zich (niet) thuis voelen
  • 14 tot 18 jaar - Thuis als antwoord op polarisatie

De leeftijdscategorieën zijn richtinggevend. Het op maat aanpassen voor je leerlingen is natuurlijk altijd aan te raden.

Pedagogische studiedag

Investeer in vredeseducatie, zo luidt één van de vier aanbevelingen van de Vredesweekcampagne. De Vredesacademie van Pax Christi biedt kwalitatieve vorming over ‘actieve geweldloosheid’. Geen hoogdravende theorieën en vergezochte modellen, maar bruikbare methodes en kapstokken, zoals geweldloze dialoog en ‘peer mediation’, om te werken aan vrede, iedere dag opnieuw.

Om dit in de school in de praktijk te zetten stelt Pax Christi een pedagogische studiedag voor. De dag begint met uitleg over de ‘wholeschool approach’: een keuze om met de hele school geweldloos om te gaan met conflicten en moeilijke situaties. Dit geeft de meeste kans op een positief leef- en leerklimaat. Vervolgens bieden we vier interactieve workshops aan: twee keer twee parallelle workshops, gegeven door mensen uit de schoolpraktijk.

www.paxchristi.be/pedagogischestudiedag

Beestenberg

Beestenberg werkt met rollenspelen, gebaseerd op verhalen over dieren. De Beestenbergverhalen creëren de nodige afstand om spelenderwijs moeilijke conflicten ter sprake te brengen. De methode laat toe om, zonder veel theoretische achtergrond, vaardigheden in te oefenen die van pas komen in de eigen leefsituatie.

Het Beestenbergkaartspel bestaat uit 50 kaarten met rollen over het eigen conflictgedrag en kaarten met gevoelens. Zo kan iemand gemakkelijker benoemen wat hij of zij voelt. Vredeseducatie op een speelse manier gebracht met het oog op succesvol samenleven in een steeds diverser wordende wereld.

Bestel het hier!

Educatieve producten Vredesweekpartners

Lager onderwijs

  • Pacasoco: op zoek naar een thuis - Breng met deze koffer de thema's migratie en vluchten op een interactieve, duidelijke manier in je klas. (Studio Globo)
  • Buurtwandeling: gelijke kansen voor iedereen - Laat leerlingen in Hasselt of Brussel ontdekken waar hun leeftijdsgenoten zich thuis voelen. (Studio Globo)

Secundair onderwijs

  • Identity Safety - Een workshop over identiteit en groepsidenteit. Zo wordt ingezet op een veilig klasklimaat waar ieders mening en identiteit telt en gewaardeerd wordt. (School zonder Racisme)
  • Brussel Beleven - Tijdens deze interactieve projectdag ontdekken leerlingen onze superdiverse hoofdstad. (Studio Globo)
  • Oogkleppen af - Een vorming die inzet op bewustmaking van de link tussen vooroordelen en discriminatie. (School zonder Racisme)

Boeken

Omgaan met controverse en polarisatie in de klas

Samenleven brengt vaak spanningen met zich mee. Gesprekken over politiek en samenleving raken snel verhit. Tegenstellingen worden op de spits gedreven. Dat is ook zo in de klas en op school. Een leerling maakt een hatelijke opmerking; gevoelige onderwerpen in het leerplan (de evolutietheorie bijv.) stuiten op weerstand of lokken hevige discussies uit. Plots is de klas niet langer een veilige omgeving, een plek waar alle leerlingen zich thuis voelen.

Hoe ga je in dat geval om met moeilijke situaties? Dit boek zoekt antwoorden op deze vraag. Voortbouwend op inzichten uit de internationale wetenschappelijke literatuur maar ook ervaringen uit de klaspraktijk biedt het boek richtingwijzers voor hoe leraren constructief kunnen omgaan met controverse en tegenstellingen in de klas.

Dit boek is gebaseerd op onderzoekswerk van het Vlaams Vredesinstituut. Beschikbaar vanaf begin september 2018 op www.pelckmans.be

Baloena

Younes, Samir en Hosna raken hun lievelingsbal Baloena kwijt. Baloena komt uit Afghanistan en is mee naar België gereisd. In de grootstad waar ze wonen, trekken de kinderen op avontuur, op zoek naar Baloena. Hun verbeelding brengt hen op plaatsen waar ze nooit zijn geweest. Soms is het spannend, soms komen akelige herinneringen naar boven. Gelukkig hebben ze elkaar!

Kinderen uit een vluchtelingengezin voelen zich vlug thuis in een samenleving die hen aanspreekt op hun veerkracht en tegelijk mededogen toont voor het gemis en verdriet dat ze met zich meedragen. Het (prenten)boek Baloena brengt hierover een levendig én poëtisch verhaal, gebaseerd op levensechte ervaringen in een Afghaans vluchtelingengezin uit Gent. Baloena vormt een aanzet tot meer empathie, verwondering en geloof in een diverse samenleving.

Te bestellen in de Vredeswinkel vanaf eind augustus