Actueel

De Slag bij Passendale herdacht

Op 30 en 31 juli 2017 werd in en rond Ieper het begin van de Derde Slag bij Ieper, precies honderd jaar geleden, met groot eerbetoon herdacht.

Op 31 juli 1917 begon de Derde Slag bij Ieper, beter bekend als de Slag bij Passendale, een van de bloedigste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog. Britse, Canadese, Australische, Nieuw-Zeelandse en Franse troepen voerden toen, onder leiding van de Britse veldmaarschalk Haig, een offensief om enkele kilometers terrein terug te winnen op de Duitse tegenstander. De slag speelde zich grotendeels af in een enorme modderpoel en duurde net geen honderd dagen. In die tijdspanne vonden ca. 450.000 mensen de dood, aan beide kanten van het front. Een half jaar later kwam de herwonnen 8 kilometer weer in Duitse handen.

De grootse herdenkingsplechtigheden in Ieper en omstreken werden onder meer bijgewoond door het Belgische koningspaar, de Britse kroonprins Charles, prins William en prinses Kate. De Britse actrice en Hollywood-grande dame Helen Mirren presenteerde een indrukwekkend audiovisueel evenement bij de Lakenhalle, geregisseerd door de BBC. Hoogwaardigheidsbekleders brachten een eerbetoon aan de vele gesneuvelden en andere slachtoffers van de oorlog, en er waren beklijvende beelden en getuigenissen te zien en muzikale bijdragen te horen.

De herdenkingen kenden veel bijval in de media. Een aantal opiniemakers plaatste kanttekeningen bij de toon van de herdenking. Zij wezen op de lessen die al dan niet getrokken werden uit deze immense Europese broederstrijd en misten zelfkritiek en meer aandacht voor (Europese) verbondenheid. “Dit is zogezegd een eerbetoon aan de jongens die een offer brachten”, zei prof. Jan De Volder van de KU Leuven in 'De Ochtend' op Radio 1, “maar die jongens brachten geen offer: zij werden opgeofferd”. De Volder noemde de herdenking ‘een gemiste kans’ en uitte zijn bedenkingen ook in een opiniebijdrage voor De Standaard.

Lees zijn bijdrage op deze pagina van De Standaard of beluister de Radio 1-reportage.

Lees ook:

Duitsers nog altijd een beetje de vijand (De Morgen, 1 augustus 2017)

Er is niks esthetisch aan oorlog (De Morgen, 3 augustus 2017)

Foto: Canadese soldaten in de modder van Passendale