De extractieve industrie en lokale gemeenschappen in Latijns-Amerika: panelgesprek | Pax Christi Vlaanderen

De extractieve industrie en lokale gemeenschappen in Latijns-Amerika: panelgesprek

Op 31 oktober 2017 organiseren Pax Christi International, CIDSE en COMECE in Brussel een debat over de extractieve industrie in Latijns-Amerika, en de impact ervan op de lokale gemeenschappen.

Veel gemeenschappen in Latijns-Amerika hebben te lijden onder de activiteiten van bedrijven uit de extractieve industrie, die olie, gas, goud, zilver, ijzer, koper, tin en andere rijkdommen exploiteren. De situatie is de voorbije jaren nog verslechterd. De extractieve bedrijven voeren hun activiteiten op en verwacht wordt dat de industrie de komende jaren nog zal groeien. Deze groei komt grotendeels op het conto van transnationale bedrijven, en heeft een onomkeerbare, negatieve impact op het levensonderhoud, de ecosystemen en de mensenrechten van de lokale gemeenschappen. Vaak brengt dat ook conflicten met zich mee. Hoewel veel Latijns-Amerikaanse regeringen de extractieve sector via economische maatregelen en aanpassingen van de wet een flinke hand boven het hoofd houden, bestaan er ook alternatieven.

Mikeas Sanchez Gomes, vertegenwoordiger van de inheemse Zoque-gemeenschap in Mexico en lid van ZODEVITE, zal tijdens het panelgesprek getuigen over de strijd die haar gemeenschap voert. Martha Ines Romero, Latijns-Amerikaans en Caraïbisch coördinator van Pax Christi International (vanuit Colombia) en Stefan Reinhold, CIDSE-expert op het gebied van Bedrijfsregulering en Extractieve industrie, brengen het respect voor de mensenrechten door Europese bedrijven onder de aandacht, en de rol die de EU op dit vlak zou moeten spelen. Het panel staat stil bij de relatie tussen tussen handels- en investeringsregimes en het wereldwijde Business & Human Rights framework, met de focus op de opportuniteiten die de VN-onderhandelingen over een bindend verdrag scheppen.

Praktisch

Dinsdag 31 oktober 2017
Van 10 tot 12 uur

COMECE, Square de Meeûs 19/1, Brussel
Inschrijven voor 26 oktober via deze pagina

COMECE is de Commissie van bisschoppenconferenties van Europa
CIDSE is een internationaal network van katholieke ngo’s die samenwerken voor rechtvaardigheid wereldwijd

ZODEVITE kreeg in 2017 de Vredesprijs van Pax Christi International

Heb je vragen, mail dan naar Alice Kooij, senior advocacy officer bij Pax Christi International

Download de uitnodiging