Dagloon voor de Vrede | Pax Christi Vlaanderen

Dagloon voor de Vrede

Schenk uw loon van een dag op de rekening van Pax Christi Vlaanderen, en steun zo onze werking voor vrede, verzoening en rechtvaardigheid.

Congo komt vaak in het nieuws als land van honger, ebola en verkrachtingen. Van oorlog en vluchtelingen. Van politieke leiders die de enorme rijkdom van hun land niet gebruiken om de situatie van hun bevolking te verbeteren. Diamant voor juwelen, coltan voor smartphones, kobalt voor elektrische wagens: Congo heeft alles om wereldwijd het consumptiegedrag te plezieren. Wanneer mogen de gewone Congolezen er zelf iets aan verdienen?

Maar Congo is niet alleen een verhaal van ellende. Een nieuwe generatie goed opgeleide, jonge Congolezen wil van hun land een betere plek maken, via een geweldloze weg. Sinds 2001 heeft Pax Christi het tot stand komen van die geweldloze bewegingen mee vorm gegeven. Deze nieuwe generatie geëngageerde jongeren wekt vertrouwen en hoop.

De nakende presidents- en parlementsverkiezingen op 23 december zijn dan ook van historisch belang. Volgens de Congolese grondwet moest president Joseph Kabila eind 2016 de macht overdragen aan een nieuw verkozen president. Om te vermijden dat Kabila ook na de verkiezingen achter de schermen de touwtjes in handen blijft houden, moeten middenveldorganisaties en burgerbewegingen een rol spelen bij de controle op de organisatie van de verkiezingen.

Eén van de bewegingen, die Pax Christi al verschillende jaren steunt, is Africa Reconciled (Afrika Verzoend). De organisatie strijdt op geweldloze manier voor vrede, eerlijke verkiezingen en betere leefomstandigheden voor de bevolking. Africa Reconciled gaf bijvoorbeeld vorming in geweldloos verzet aan 150 jongeren in zes streken in Oost-Congo en begeleidt hen in het bouwen aan duurzame vrede. Deze jongeren worden steeds meer politiek bewust en beseffen dat er zonder hun inbreng niets zal veranderen. Hun inspiratie is het geweldloos verzet van Martin Luther King en Gandhi. “Mooie dromen moet je realiseren” is hun motto. Ook al krijgen ze te maken met geweld, hun geweldloos engagement biedt perspectieven voor de toekomst van Congo.

Met de verkiezingen in Congo in het vooruitzicht komen deze vormingen op het juiste moment. Africa Reconciled wil de vormingen uitbreiden om een grotere groep jongeren te bereiken. Pax Christi wil het partnerschap met Africa Reconciled en de steun aan hun strijd absoluut voortzetten. Op die manier zijn we solidair met de jongeren in Congo.

U kan ons werk ondersteunen door een “dagloon voor de vrede” over te maken op rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 van Pax Christi Vlaanderen. U kan ook online een gift doen.
Giften vanaf 40 euro geven recht op een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag. Een gift van 40 euro kost dus in werkelijkheid slechts 22 euro.

Alvast hartelijk dank en vredevolle groeten

Doneer nu