Brief aan minister Reynders: steun onderhandelingen voor een kernwapenverbod | Pax Christi Vlaanderen

Brief aan minister Reynders: steun onderhandelingen voor een kernwapenverbod

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens - waarvan Pax Christi Vlaanderen deel uitmaakt - en Amnesty International schreven op 20 oktober 2016 een brief aan minister Didier Reynders. Daarin verduidelijken zij waarom onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens hoognodig zijn.

In oktober en november 2016 vinden binnen het First Committee van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York besprekingen plaats over een resolutie die het mandaat geeft om zo’n onderhandelingen op te starten in 2017. Dit nadat een VN-werkgroep in augustus 2016 een eindrapport publiceerde waarin wordt aanbevolen om dergelijke onderhandelingen op te starten. Een stemming over deze resolutie vindt plaats tussen 26 oktober en 2 november 2016. Voor de eerste keer in zeventig jaar kan een verbod op kernwapens realiteit worden. Dit is niet minder dan een historische ontwikkeling.

Een ruime meerderheid van VN-lidstaten steunt de idee om in 2017 onderhandelingen op te starten over een nieuw juridisch instrument dat kernwapens verbiedt. Deze duidelijke meerderheid liet zich ook voelen tijdens de debatten in New York. De kernwapenstaten en hun bondgenoten zijn de idee van een kernwapenverbod echter minder genegen. Hoewel ze stellen te streven naar een kernwapenvrije wereld, blijven zij erop hameren hoe essentieel kernwapens zijn voor hun nationale veiligheid.

België trekt op het gebied van kernwapens - ondanks het regeerakkoord - volop de kaart van de kernwapenstaten en verzet zich samen met 23 NAVO-landen tegen onderhandelingen voor een verbod op kernwapens. Ons land ziet kennelijk alleen heil in de bepalingen uit het Non-Proliferatieverdrag, die al twee decennia lang op implementatie wachten.

Via dit schrijven willen de Belgische Coalitie tegen Kernwapens[1] en Amnesty International België de aandacht van onze minister vestigen op de noodzaak van de start van onderhandelingen over een internationaal kernwapenverbod.

Lees de brief aan minister Reynders.

Lees ook: VN-lidstaten bespreken start onderhandelingen kernwapenverbod