Blog: investeren in een zorgzame, inclusieve en open samenleving | Pax Christi Vlaanderen

Blog: investeren in een zorgzame, inclusieve en open samenleving

Paul Lansu houdt in een blogartikel een pleidooi voor meer daadwerkelijke emancipatie en integratie van alle groepen in de samenleving, op alle niveaus.

Een wedloop om meer militaire middelen, protectionisme, polarisatie en uitsluiting, misbruik van geloof in naam van terreur en geweld: er zijn redenen te over om te pleiten voor meer solidariteit, meer samenhang, meer openheid, meer oog voor elkaar… Om te investeren in een zorgzame, inclusieve en open samenleving.

Lees het artikel.

Paul Lansu is senior policy advisor bij Pax Christi International en bestuurslid van Pax Christi Vlaanderen.