Bij het overlijden van kardinaal Danneels | Pax Christi Vlaanderen

Bij het overlijden van kardinaal Danneels

Op 14 maart 2019 overleed in zijn woonplaats in Mechelen kardinaal Godfried Danneels, op 85-jarige leeftijd. Hij was van 1990 tot 1999 voorzitter van Pax Christi International.

Kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie, deelde het overlijden van Godfried Danneels, emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel, mee in de voormiddag van 14 maart 2019. De hele Pax Christi-beweging betuigt haar medeleven aan de familie van Godfried Danneels en aan het aartsbisdom Mechelen in Brussel, en gedenkt hem in haar gebeden.

Kardinaal Danneels trad aan als voorzitter van Pax Christi International in 1990, vlak na de val van de Muur van Berlijn. Het einde van de Koude Oorlog wekte hoop voor ontwapening en een nieuwe, meer rechtvaardige wereldorde. Gedurende zijn voorzitterschap kenden Centraal- en Oost-Europa echter eerst bijzonder woelige periodes van oorlog en immense politieke transitie. Verschillende lidorganisaties van Pax Christi (waaronder Pax Christi Vlaanderen) werkten tijdens zijn leiderschap in conflictgebieden in de Balkan. 

Tijdens het voorzitterschap van kardinaal Danneels speelde Pax Christi International een actieve rol in verschillende grote internationale coalities, die ijverden voor het uitbannen van antipersoonsmijnen en clustermunitie en die een einde wilden stellen aan het inzetten van kindsoldaten. Pax Christi International was in die periode ook mede-oprichter van IANSA, het International Action Network against Small Arms and Light Weapons.

In 1995 woonde Godfried Danneels naar aanleiding van 50 jaar Pax Christi-beweging een viering bij in Assisi, Italië, samen met 700 leden uit 37 landen. Een delegatie onder zijn leiding ontmoette toen paus Johannes Paulus II, die de noodzaak van een vredesbeweging als Pax Christi in de Kerk en de wereld benadrukte. Tijdens het voorzitterschap van kardinaal Danneels groeide de Pax Christi-beweging overigens verder uit in meerdere landen en continenten, en kwamen er in de verschillende werelddelen regionale consultaties.

In 1999 droeg Godfried Danneels het voorzitterschap over aan patriarch Michel Sabbah van Jeruzalem, meteen de eerste niet-Europese voorzitter van de beweging. Lees hier zijn afscheidsspeech als voorzitter (in het Engels).

De uitvaart van kardinaal Danneels heeft plaats op vrijdag 22 maart 2019, in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Pax Christi International zal de uitvaart bijwonen.

Lees ook:

Foto: Paul Van Welden - wikiportret.nl/Creative Commons