"Beveilig onze toekomst en zet klimaatbeleid op één" | Pax Christi Vlaanderen

"Beveilig onze toekomst en zet klimaatbeleid op één"

Ecokerk en christelijke solidariteitsorganisaties roepen politici in ons land op om van klimaatbeleid hun voornaamste prioriteit te maken. 

Negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties, verenigd in het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede – Ecokerk, steunen de aanbevelingen van de Belgische klimaatcoalitie en vragen in een gezamenlijke brief aan de politici van ons land om volop in te zetten op een krachtig klimaatbeleid. Dat moet gebeuren met respect voor mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling, en met de 1,5°C-limiet als leidraad.

De organisaties wijzen erop dat hun eigen werk in Noord en Zuid de voorbije decennia als gevolg van de klimaatcrisis grondig is veranderd: "we zijn intens betrokken bij het leven en werk van mensen die te lijden hebben van klimaatverandering. De voorbije decennia werd het belang van deze interventies steeds groter. Wat zij én wij meemaken, zijn geen randfenomenen maar symptomen van een systeemcrisis die onze aarde en haar bewoners treft."

Vanuit hun diverse werkingen en geïnspireerd door de encycliek Laudato Si' roepen de organisaties de verantwoordelijke politici in ons land op om de urgentie van nationale en wereldwijde klimaatactie te verbinden met rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling en de strijd tegen honger en armoede. Dit moet ook vertaald worden in een ambitieus beleid in ons eigen land, en in moedige standpunten in de Europese Unie en op de komende klimaattop in het Poolse Katowice.

"We willen vermijden dat grote gebieden van onze planeet totaal onleefbaar worden," zegt Bart Bode, voorzitter van Ecokerk, "Daarom is het vasthouden aan de limiet van 1,5°C een absolute vereiste. Mensen, waar ook ter wereld, hebben recht op drinkbaar water en voedsel, een dak boven hun hoofd en een gezond leefmilieu. Het jongste rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) geeft aan wat de vernietigende gevolgen voor de mens en de ecosystemen zijn als we de limiet van 1,5°C overschrijden. Voor onze politici moet dit een ‘code rood’ zijn. Ze moeten alles inzetten op het dichten van de emissiekloof, in eigen land met een samenhangend klimaat- en energieplan, en samen met de EU en de wereld met een versnelde omschakeling naar een koolstofarme economie."

Pax Christi Vlaanderen leverde als één van de negen lidorganisaties van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede een bijdrage aan de oproep. “… We juichen de intentie toe van België en Zuid-Afrika om samen de thema's van klimaatverandering en migratie op de agenda te zetten van de VN-Veiligheidsraad. Volgens ons kan dit echter niet zonder ook te voorzien in een voldoende en verzekerde klimaatfinanciering. De benodigde bedragen lijken groot, maar zijn een peulschil in vergelijking met de jaarlijkse militaire uitgaven. De wereld is overbewapend en het klimaatfonds is nog steeds ondergefinancierd. Daar moet dringend verandering in komen.”

Lees hier de volledige oproep aan regering en parlement.

Contact:
Karel Malfliet
stafmedewerker Ecokerk
karel.malfliet@ecokerk.be
+32 478 65 12 93

Foto: Cheryl Strahl/Creative Commons