Belgische Coalitie tegen Kernwapens: België moet nieuwe nucleaire Trump-doctrine veroordelen | Pax Christi Vlaanderen
|
3 februari 2018

"Geloven we echt dat iemand als Trump méér 'bruikbare' nucleaire opties moet hebben?"

Tags

Belgische Coalitie tegen Kernwapens: België moet nieuwe nucleaire Trump-doctrine veroordelen

Op 2 februari 2018 publiceerde de Amerikaanse president Donald Trump de nieuwe nucleaire doctrine van de VS. Die voorziet o.a. in de ontwikkeling van twee nieuwe types 'bruikbare' kernkoppen en legt de lat om kernwapens in te zetten gevoelig lager. "België moet de Trump-doctrine klaar en duidelijk veroordelen, Amerikaanse kernwapens weghalen uit Kleine Brogel en het nieuwe VN-kernwapenverbod ondertekenen", stelt de Coalitie tegen Kernwapens, de Belgische tak van Nobelprijswinnaar ICAN.

Trump ontvouwt in de nieuwe 'Nuclear Posture Review' plannen om twee nieuwe types 'bruikbare' kernkoppen te ontwikkelen. De omstandigheden waarin de VS kernwapens willen inzetten worden bovendien uitgebreid. Voortaan wil de VS ook nucleair reageren op een grootschalige niet-nucleaire aanval of na een aanval op 'kritieke infrastructuur'.

"Dit is een onverantwoordelijke en dramatische breuk met een status quo die hoe dan ook al extreem gevaarlijk was. Kernwapens worden uit de silo’s gehaald en naar het slagveld gebracht. Geloven we echt dat iemand als Trump méér 'bruikbare' nucleaire opties moet hebben? België moet hier klaar en duidelijk afstand van nemen en zelf resolute stappen richting kernwapenvrije wereld zetten", stelt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen.

De ontwikkeling van meer 'bruikbare' kernwapens maakt het gebruik van kernwapens  waarschijnlijker, met wereldwijde catastrofale humanitaire gevolgen van dien. De nieuwe Trump-doctrine gaat bovendien lijnrecht in tegen het Non-proliferatieverdrag (NPV) uit 1970, de hoeksteen van het mondiale nucleaire regime.

België mee verantwoordelijk

De Belgische regering beweert dat kernwapens enkel als afschrikking dienen, maar er niet zijn om ingezet te worden. Het nieuwe Amerikaanse beleid maakt brandhout van die bewering. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders moet daarom klaar en duidelijk de Trump-doctrine veroordelen.

Als Reynders dat weigert en tactische Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel wil blijven huisvesten, is België medeplichtig aan de gevolgen van de nieuwe Trump-doctrine. "België en andere NAVO-landen moeten kiezen: gaan ze werkelijk mee in een stapsgewijze normalisering van nucleaire oorlog, of veroordelen ze uitdrukkelijk deze gevaarlijke escalatie en schending van het Non-proliferatieverdrag? België heeft als NPV-lid de plicht om afstand te nemen van Trumps kernwapenbeleid", zegt Pieter Teirlinck van Vrede vzw.

Kleur bekennen

België moet kleur bekennen. Nu de Verenigde Staten zich opnieuw buiten internationale afspraken stellen, is het hoog tijd om Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel (die op korte termijn gemoderniseerd worden) weg te halen en nieuwe gevechtsvliegtuigen niet met kernwapens uit te rusten. België moet ook het nieuwe VN-kernwapenverbod, dat afgelopen zomer door 122 landen werd aangenomen, ondertekenen.

Contact: Willem Staes, willem.staes@paxchristi.be, 0476/348 177. 

Op 7 februari 2018 verscheen een licht aangepaste versie van dit bericht als opiniebijdrage op Knack.be.

 


De Belgische Coalitie tegen Kernwapens is een samenwerkingsverband tussen Activisme_be, Agir Pour La Paix, CNAPD, Links Ecologisch Forum, Pax Christi Vlaanderen en Vrede vzw. Deze organisaties zijn ook lid van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

Foto: Gage Skidmore/Creative Commons