België neemt voortrekkersrol op in strijd tegen killer robots | Pax Christi Vlaanderen

België neemt voortrekkersrol op in strijd tegen killer robots

Op 4 juli 2018 keurde de Kamercommissie Defensie een resolutie goed die de Belgische regering vraagt een voortrekkersrol op te nemen in de strijd tegen 'killer robots', volledig autonome wapens die zonder menselijke controle doelwitten kunnen selecteren en doden. Pax Christi Vlaanderen zette mee de schouders onder het lobbywerk tegen killer robots.

België wordt zo de eerste NAVO-lidstaat die zich expliciet uitspreekt voor een nieuw internationaal verdrag op killer robots. Dit nadat ons land eerder al een voortrekkersrol speelde in het verbieden van clustermunitie en antipersoonsmijnen.

Het onderwerp staat ondertussen hoog op de agenda bij de Verenigde Naties. In april 2018 verzamelden VN-lidstaten in Genève voor diplomatiek topoverleg. 26 landen, waaronder China, gaven reeds aan onderhandelingen over een nieuw verbodsverdrag te willen opstarten. Deze VN-besprekingen gaan verder in augustus en november 2018.

Stop killer robots

De resolutie van de meerderheid komt er nadat een eerdere resolutie van Groen-kamerlid Wouter De Vriendt, die al sinds 2015 mee aan de kar trekt voor een sterke Belgische positie tegen killer robots, afgewezen werd.

De meerderheidsresolutie vraagt vier zaken aan de federale regering:

  • Er in internationale fora voor te ijveren, samen met gelijkgezinde landen, om tot een wereldwijd verbod te komen op het gebruik van killer robots.
  • Ervoor te zorgen dat de Belgische Defensie nooit killer robots zal inzetten in militaire operaties.
  • Binnen internationale fora te werken aan een internationaal erkende definitie voor killer robots.
  • De ontwikkeling en het gebruik van robottechnologie voor burgerdoeleinden te steunen.

Pax Christi Vlaanderen en onze Nederlandse zusterorganisatie PAX zijn actief lid van de Campaign to Stop Killer Robots, een internationale coalitie van 74 ngo’s uit 31 landen. De afgelopen maanden voerden we intensief beleidswerk om ervoor te zorgen dat het federale parlement zich duidelijk uitsprak tegen killer robots.

We gaven concrete tekstsuggesties, spraken met individuele parlementsleden, namen deel aan parlementaire hoorzittingen en schreven verschillende opiniestukken. We zorgden er daarnaast voor dat Belgische topwetenschappers zich in december 2017 publiekelijk uitspraken voor een verbod. Op 3 juli 2018 publiceerden we ook een opiniepeiling bij 1.004 Belgen, die aantoonde dat minstens 60 % van de Belgische bevolking een verbod op killer robots wil.

Lees ook: Nieuw onderzoek: 60 % van de Belgen wil internationaal verbod op ‘killer robots’

Foto: Sharron Ward/Creative Commons