Balanceren tussen Oost en West: Rusland in Zuidoost-Europa | Pax Christi Vlaanderen

Balanceren tussen Oost en West: Rusland in Zuidoost-Europa

Paul Lansu van Pax Christi International buigt zich in zijn reflectie over Oost-Europa over de relatie tussen Rusland en de Zuidoost-Europese regio, na het uiteenvallen van Joegoslavië.

De implosie van geweld in het voormalige federale Joegoslavië van de jaren 90 heeft niet alleen een (negatieve) impact gehad op het vlak van relaties tussen mensen en volkeren, maar heeft ook een proces ingezet van desintegratie. De multi-etnische federatie werd ontbonden. De onderliggende verschillen op etnisch vlak, godsdienst en cultuur werden uitvergroot en daarmee aanleiding tot gewapend geweld.

Op politiek niveau is de regio van Zuidoost-Europa snel gewijzigd. In enkele tientallen jaren heeft er zich enerzijds een “balkanisering” van de regio voorgedaan (het opsplitsen van het voormalige Joegoslavië in deelrepublieken) en het willen behoren, met vallen en opstaan, tot grotere eenheden zoals de Europese Unie en de NAVO. Ondertussen wil het Russische buitenlandbeleid eveneens een zichtbare machtsfactor blijven in de regio.

In een uitgebreide reflectie over vredesopbouw in de oostelijke regio van Europa schetst Paul Lansu, senior policy advisor bij Pax Christi International, de complexe verhouding van Rusland met het Zuidoostelijke deel van Europa en vice versa, en duidt hij hoe de sluimerende spanningen die het vroegere Joegoslavië mee uit elkaar deden vallen, nog altijd wegen op de relaties tussen het Oosten en het Westen.

Lees de tekst: Balanceren tussen Oost en West: Rusland in Zuidoost-Europa

Foto: Vukovar (Kroatië) anno 2015/Pax Christi