Ambassadeurs voor de vrede 2016 | Pax Christi Vlaanderen

Ambassadeurs voor de vrede 2016

Op donderdag 8 december 2016 huldigt Pax Christi Vlaanderen in Gent de nieuwe ‘Ambassadeurs voor de vrede’: het echtpaar Jessika Devlieghere & Shadi Zmorrod, Peter Peene en ‘jongerenambassadeur’ Babs Mertens. VRT-journaliste Phara de Aguirre interviewt de laureaten. 

Jessika Devlieghere en haar Palestijnse man Shadi Zmorrod richtten in 2006 de Palestijnse Circusschool op. De school leert jongeren circuskunsten aan om zich op een artistieke manier uit te drukken en versterkt zo hun ontwikkeling tot creatieve en constructieve deelnemers aan de samenleving, die al decennia geconfronteerd wordt met bezetting en geweld. Een hoopgevend initiatief om te werken aan vrede, verbondenheid en respect voor mensenrechten.

Peter Peene is bezieler en coördinator van het vredesinitiatief Wakker voor vrede/Vredeswakes Langemark. Tussen 2014 en 2018 worden in de Sint-Pauluskerk in Langemark jaarlijks drie vredeswakes georganiseerd, telkens rond een bepaald thema. Opzet van deze wakes: de verontwaardiging om onrecht, oorlog en geweld omzetten in een daadkrachtig vredesengagement. Met Peter Peene bekronen wij meteen ook een grote groep vrijwilligers die zich elke editie inzetten voor een unieke viering.

Babs Mertens zet zich al enkele jaren in voor Syrische vluchtelingen. Haar inspiratie vond zij bij de Italiaanse pater Paolo Dall’Oglio, die in Syrië leefde en werkte. Nadat Dall’Oglio in 2013 werd ontvoerd en nog steeds vermist blijft, hield Babs de herinnering aan hem levend met verschillende stille wakes. Daarin vroeg zij ook aandacht voor Syrische vluchtelingen. Op 25 oktober 2016 ontving Babs Mertens samen met Marc Colpaert de Prijs voor het Religieuze Boek voor hun vertaling van ‘Uit liefde voor de islam’, een boek waarin Dall’oglio neerschreef hoe hij bleef geloven in de verbondenheid tussen moslims en christenen.

Voor de muzikale omlijsting zorgen dit jaar van twee Syrische muzikanten: Tarek Alsayed Yahya op oed en Tammam Alramadan op nay.

Afspraak in de Sint-Pietersabdij, aan het Sint-Pietersplein in Gent. Ontvangst vanaf 19 u.
De huldiging begint om 19.30 uur en sluit rond 21.30 uur af met een receptie.