7 argumenten tegen een verbod op killer robots weerlegd | Pax Christi Vlaanderen

7 argumenten tegen een verbod op killer robots weerlegd

In een open brief roepen 116 Belgische wetenschappers, onder wie topexperts in robotica en artificiële intelligentie (AI), Belgische beleidsmakers op om een nationaal verbod in te stellen op 'killer robots' en om zich aan te sluiten bij de groeiende internationale verbodsbeweging over deze wapensystemen.

Killer robots zijn volledig autonome wapensystemen die zonder significante menselijke controle een doelwit kunnen selecteren en doden. Op 6 december 2017 vindt in het federaal parlement een hoorzitting plaats over deze wapensystemen.

Pax Christi Vlaanderen is lid van de International Campaign to Stop Killer Robots, een internationale coalitie van 64 organisaties uit 28 landen. In een briefing, die bezorgd werd aan de leden van de Kamercommissie Landsverdediging, weerleggen we 7 vaak gehoorde argumenten tegen een verbod.