13 maart: een bijzondere dag voor de Pax Christi-familie | Pax Christi Vlaanderen

13 maart: een bijzondere dag voor de Pax Christi-familie

13 maart is ieder jaar een bijzondere dag voor Pax Christi: het is de stichtingsdatum van onze beweging.

Op 13 maart 1945 stichtten bisschop Pierre-Marie Théas en Marthe Dortel-Claudot in een woonhuis in Montauban (zuidelijk Frankrijk) een nieuwe organisatie: Pax Christi. Met dit initiatief wilden zij stappen zetten die na de Eerste Wereldoorlog niet waren gezet, met een tweede wereldoorlog als gevolg: namelijk toenadering en verzoening teweegbrengen tussen landen en mensen die in de oorlog als vijanden tegenover elkaar hadden gestaan. De verzoeningsbeweging tussen Frankrijk en Duitsland groeide in meer dan 70 jaar tijd uit tot een ruime internationale vredesbeweging, met secties en deelorganisaties in een 50-tal landen over de hele wereld. Pax Christi Vlaanderen is daar één van.

Maison Montauban

Werken aan vrede heeft in al die jaren vaak een ander gezicht en elan gekregen. Sommige acties en methoden blijven ook in de 21ste eeuw noodzakelijk en effectief. Nieuwe kanalen en thema's worden aangeboord. In deze video geven wij enkele impressies mee van hoe werken aan vrede en ontwapening in de hedendaagse maatschappij er kan uitzien.

video Pax Christi - werken aan vrede

Klik op deze link en start de video

Realisatie video: sakado