Nieuws | Pax Christi Vlaanderen
Artikel

Ambassadeur voor de Vrede, Hans Claus, schreef een opinie over dekolonisering.

Aankondiging

Word vrijwilliger in de werkgroep Strafsysteem & detentie.

Persbericht

Uit een nieuwe internationale opiniepeiling uitgevoerd in december 2020 blijkt dat de steun voor een internationaal verbod op killer robots hoog blijft. 66% van de Belgen zegt tegen het gebruik van killer robots te zijn.

Verslag

Vrijdag 22 januari was het zover, met de inwerkingstrede van het VN verbodsverdrag op kernwapens zijn de massavernietigingswapens voortaan illegaal volgens een internationaal recht. We lieten deze historische dag niet ongemerkt voorbijgaan

Artikel

Op 22 januari 2021 trad het Verbodsverdrag op Kernwapens in werking. Dat ging niet ongemerkt voorbij. In dit overzicht kan je alle steunbetuigingen zowel in België als internationaal terugvinden.

Standpunt

Op de Internationale Dag van de Herdenking van de Holocaust roept Pax Christi Vlaanderen op om alles in het werk te stellen te komen tot veilige, inclusieve samenlevingen.

Artikel

Op 22 januari 2021 treedt het Verbodsverdrag op Kernwapens in werking wat kernwapens officieel illegaal maakt onder internationaal recht. Een enorm succes dat gevierd moet worden.

Standpunt

Pax Christi Vlaanderen verwelkomt de inwerkingtreding op 22 januari 2021 van het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens. Een historische gebeurtenis!

Actie

Verschillende BV's maakten een filmpje, muziekje of cartoon om onze regering aan te zetten het Verbodsverdrag op kernwapens te ondertekenen.

Actie

Op 22 januari 2021 vieren we samen met de Belgische Coalitie tegen Kernwapens online en actie in de publieke ruimte om de inwerkintreding van het Verbodsverdrag op Kernwapens te vieren.

Artikel

Onze voorzitter kijkt hoopvol vooruit. Welke perspectieven hebben we? Wat zet ons in beweging? Wat stimuleert ons om te blijven inzetten op meer vrede en veiligheid?

Aankondiging

Paus Franciscus pleit in zijn boodschap voor de 54ste Wereldvrededag van 1 januari 2021 voor een zorgcultuur als bevoorrechte weg naar vrede.