Artistieke methoden

Expertisecentrum Theater van de Onderdrukten

Sinds 2009 werkt U Move 4 Peace met Theater van de Onderdrukten (TO).

Theater van de onderdrukten, en aanverwante methoden, is een waaier van methoden die op een participatieve en/of co-creatieve manier door middel van theater maatschappelijk vraagstukken, onrecht en conflicten ontleedt en concrete mogelijkheden onderzoekt om tot sociale verandering te komen. Er wordt dus steeds vertrokken vanuit de leefwereld van de groep waar mee gewerkt worden, voor ons niet de "doel"groep maar de "bron"groep.

De werkzame processen bij de methode zijn onder meer gebaseerd op het in beeld zetten, het verbeelden, van bepaalde moeilijke situaties of conflicten. Het werken met een medium zorgt er voor dat er zowel afstand als nabijheid kan gecreëerd worden bij de groep rond problematiek en concrete situaties. Aanvullend zorgt het gebruik van een andere "taal" ook voor meer ruimte voor nieuwe perspectieven. De methode vereist natuurlijk geen theaterervaring en is dankzij een gerichte opbouw voor velen toegankelijk.

De organisatie heeft door de jaren heen een serieuze expertise opgebouwd door het concrete werk met gemeenschappen, groepen en organisaties in binnen- en buitenland. Met zeer diverse brongroepen (de term draagt onze voorkeur op 'doelgroepen') werden uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken aangekaart: van klimaatactivisme tot gender. Van familiedruk tot asielprocedure. Met holebi's, nieuwkomers, etnisch-culturele minderheden en gedetineerden. UM4P werkt hoofdzakelijk in België, maar ook in Oekraïne, Servië en Rusland werden projecten opgezet. Hieronder vind je een kort overzicht van de belangrijkste projecten.

Overzicht projecten

Overzicht methoden

Publicaties

Theater van de Onderdrukten - Werkmodel voor kritische dialoog.

Deze publicatie legt op een zeer toegankelijke manier uit wat de methode inhoudt. Zij geeft ook een inkijk in de wortels van de methode. Het is zeker geen methodische handleiding, maar een inkijk met concrete voorbeelden van hoe we met de methode aan de slag gaan.

Bridging the divide – Methodische handleiding polarisatie & Theater van de Onderdrukten

De praktische handleiding helpt je op weg om via theater bepaalde polarisaties in je klas, buurt, groep bloot te leggen, te ontleden en te overstijgen. Samen met Formaat, werkplaats voor participatief drama (Nederland) werkten we deze praktische handleiding uit. Ze is een vertaling naar de eigen samenleving van een methode ontwikkeld door Chen Alon (Combatants for Peace) binnen de context van het Israëlisch/Palestijns conflict.

Beide publicaties kun je in de linkerkolom gratis downloaden.

Studentenbegeleiding

U Move 4 Peace begeleidde reeds diverse bachelor- en masterproeven rond TO en participatief theater. Ook gaf ze introductieworkshop aan de hogeschool en begeleidde ze stagiairs. Heb je als student of docent hierover een vraag, contacteer ons gerust. 

Bibliotheek

U Move 4 Peace heeft een huisbibliotheek met eigen publicaties, boeken van Augusto Boal en publicaties van TO-groepen wereldwijd.