Doneer nu online | Pax Christi Vlaanderen

Doneer nu online


Waarom Pax Christi Vlaanderen steunen? Bijvoorbeeld omdat Pax Christi Vlaanderen zijn mensen inzet om via wetten en verdragen meer veiligheid te creëren. Denk maar aan het Landmijnenverdrag, het Verbod op Clustermunitie en recenter het Verbodsverdrag op Kernwapens, dat bijna in werking treedt. Of omdat we via vorming en sensibilisering zorgen voor minder spanningen in onze eigen samenleving. We werken mee aan een klimaat waarbij ieder tot zijn of haar recht komt. We brengen heikele kwesties onder de aandacht van het brede publiek. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwkomers hier een leven kunnen opbouwen? En dat andere mensen zich daardoor niet in de verdrukking voelen? Of mensen die uit de gevangenis komen: wat voor een ruimte geven we hen? Is onze kijk op misdaad en straf niet aan een grondige 'remake' toe? Wij kaarten situaties van onrecht aan en zoeken naar duurzame alternatieven, samen met de mensen in een moeilijke of kwetsbare situatie. Internationale rechtsregels en de mensenrechten vormen hierbij het kader, de menselijke waardigheid het leitmotiv en geweldloze transformatie met aandacht voor dialoog en samenwerking de aanpak. Samen zorgen we voor een rechtvaardigere en vredevollere wereld.

Met uw gift kan Pax Christi Vlaanderen daadwerkelijk en samen met de relevante actoren bouwen we aan een rechtvaardiger en veiliger toekomst.

EEN GIFT AAN PAX CHRISTI IS FISCAAL GUNSTIG

Elke schenking is meer dan welkom om onze werking te ondersteunen. Een gift vanaf €40,00 is fiscaal aftrekbaar. Dat betekent concreet dat u voor een gift in 2020 een fiscaal attest ontvangt waarmee u via uw belastingen 60% van uw gift terugkrijgt. Als we onze krachten bundelen is overal vrede mogelijk!

U kan uiteraard ook storten op rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 van Pax Christi Vlaanderen vzw.

Om een fiscaal attest op te maken voor uw storting hebben we enkele gegevens nodig. Hoe wij met uw gegevens omgaan, kan u lezen in onze privacyverklaring.

Lees onze privacyverklaring