Vredesspiritualiteit | Pax Christi Vlaanderen

Vredesspiritualiteit

Pax Christi geeft ruimte aan bezinning en verstilling. Voorbij de waan van de dag creëren we gronding en laten ons inspireren door spirituele figuren en praktijken die ons in beweging zetten.

Van 21 september tot 3 oktober 2020 biedt Pax Christi een 7-delig digitaal aanbod aan over het thema “bruggen bouwen in tijden van kwetsbaarheid”.

Aankondiging | Paus Franciscus pleit in zijn boodschap voor de 54ste Wereldvrededag van 1 januari 2021 voor een zorgcultuur als bevoorrechte weg naar vrede.

Verslag | Op 21 september 2020 vond een Vredeswake plaats in de St.-Michiel Vredeskerk in Leuven i.s.m. Pax Christi Vlaanderen met als thema 'Zorg voor de Aarde'. De inspirerende lezingen zetten aan tot reflectie én tot concrete acties.

Aankondiging | Lees het woord van de bisschop bij de homilie & liturgische suggesties van Vredeszondag 20 september. Download de suggesties gratis.

Artikel | Vertaald gebed van Pax Christi USA, bij de herdenking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, 6 en 9 augustus 1945

Standpunt | Pax Christi staat tijdens deze heel aparte Goede Week stil bij de kern van Pasen: een feest waarin wij wrok, haat en vijandschap overstijgen, bruggen bouwen en onze medemens koesteren, over alle grenzen heen.

Artikel | In zijn 'nieuwjaarsbrief' wijst voorzitter Wim Vandewiele op de assertieve mildheid en de spiritualiteit waarmee Pax Christi Vlaanderen in 2020 vraagstukken en conflicten in onze eigen samenleving en elders het hoofd wil bieden.

Verslag | In Haacht werd tijdens de voorbije Vredesweek voor de vierde keer gewandeld voor de vrede. Enkele deelnemers blikken terug.

Verslag | Op 9 juli 2019 organiseerde de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen haar jaarlijkse studiedag in Brugge.