Kernwapens | Pax Christi Vlaanderen

Kernwapens

Klimaatmars kernontwapening

Verslag | Pax Christi Vlaanderen en Belgische Coalitie tegen Kernwapens stapten mee omdat gezond klimaat onmogelijk gemaakt wordt door wapenindustrie die miljarden verspild aan massavernietigingswapens.

Aankondiging | 2021 is het jaar waarin kernwapens illegaal werden. Toch liggen er nog steeds kernwapens van de VS gestationeerd in België. Op 26 september komen we in actie om duidelijk te maken dat die kernwapens hier niet langer welkom zijn.

Aankondiging |

Nucleaire dreiging is niet een verhaal uit een andere wereld en een andere tijd. Het speelt zich nu af en dichterbij dan je misschien wel denkt. 

Verslag |

Zondagmiddag, 1 augustus 2021 in de Sint-Michiels Vredeskerk te Leuven.

Verslag | Op 7 juli, de vierde verjaardag van het VN Verbodsverdrag op kernwapens, trokken we naar het actiekamp tegen kernwapens aan de ingang van de luchtmachtbasis in Büchel.

Standpunt | Wat kan België doen om ervoor te zorgen dat de NAVO niet langer ons beleid rond kernwapens dicteert? We lijstten het even op voor jou!

Actie |

Wist je dat er sinds 1963 kernbommen in België liggen? En dat deze er kwamen zonder instemming van de bevolking?

Verslag | Vrijdag 22 januari was het zover, met de inwerkingstrede van het VN verbodsverdrag op kernwapens zijn de massavernietigingswapens voortaan illegaal volgens een internationaal recht. We lieten deze historische dag niet ongemerkt voorbijgaan

Artikel | Op 22 januari 2021 trad het Verbodsverdrag op Kernwapens in werking. Dat ging niet ongemerkt voorbij. In dit overzicht kan je alle steunbetuigingen zowel in België als internationaal terugvinden.

Actie | Verschillende BV's maakten een filmpje, muziekje of cartoon om onze regering aan te zetten het Verbodsverdrag op kernwapens te ondertekenen.

Actie |

Op 22 januari 2021 vieren we samen met de Belgische Coalitie tegen Kernwapens online en actie in de publieke ruimte om de inwerkintreding van het Verbodsverdrag op Kernwapens te vieren.

Persbericht | Op 7 december 2020 stemde België in de VN tegen het kernwapenverbod totaal in strijd met het regeerakkoord. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens reageert.

Persbericht | Steeds meer Belgen roepen op tot nucleaire ontwapening van ons land, en dit over alle partijgrenzen heen. Dat is het resultaat van een representatieve opiniepeiling die werd uitgevoerd door YouGov.

Actie | We ontwikkelen een educatief traject rond de dreiging van kernwapens. Om een kwalitatief aanbod te garanderen, bevragen we leerkrachten. Help jij ons op weg?

Actie | Het Verbodsverdrag op Kernwapens bereikte vorige week de 50ste ratificatie, nodig om in werking te kunnen treden. Hier was niet veel van te merken in de Vlaamse media. Vraag de redacties om dit nieuws alsnog te brengen!

Persbericht | De 50ste ratificatie van het Verbodsverdrag op Kernwapens is een feit. Dit betekent dat kernwapens officieel illegaal worden onder internationaal recht, een historische mijlpaal!

Aankondiging | Wil je graag bijdragen aan een veiligere wereld en mee helpen aan de uitbouw van onze expertise? Doe mee aan de open werkgroep Veiligheid en Ontwapening en word vrijwilliger bij Pax Christi!

Actie | Doe - vanuit uw kot - mee aan de #DuckandCoverChallenge. Of: hoe bereiden we ons voor op 'de bom'.

Aankondiging | Van 23 tot 26 november 2019 trok paus Franciscus door Japan. Hij deed er verschillende malen een onomwonden oproep voor het uitbannen van kernwapens.

Artikel |

Op 26 september 2019, de Internationale Dag voor de Totale Eliminatie van Kernwapens, traden 12 landen toe tot het VN-kernwapenverbod.

Artikel | Een nieuw NAVO-document bevestigt wat al decennialang geweten is: er liggen kernwapens in de militaire basis van Kleine Brogel. Als het van Pax Christi Vlaanderen afhangt, mogen die zo snel mogelijk verdwijnen.

Verslag | Op 23 april 2019 gingen de Vlaamse politieke partijen op uitnodiging van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens met elkaar in debat over het Belgisch kernwapenbeleid.