E-week Pax Christi Vlaanderen - week 9 | Pax Christi Vlaanderen

DE NIEUWSBRIEF VAN PAX CHRISTI VLAANDEREN - WEEK 9 - van 29 februari tot 6 maart 2016

Vijf argumenten tegen een internationaal kernwapenverbod weerlegd

Van 22 tot 26 februari 2016 vonden in Genève VN-besprekingen plaats over kernwapens. Dit was de eerste van drie sessies van de zogenaamde “open ended working group” (OEWG) die in 2016 plaatsvindt.

Greet Vanaerschot nieuwe algemeen secretaris van Pax Christi International

Greet Vanaerschot is door het bestuur van Pax Christi International benoemd tot nieuwe algemeen secretaris van de internationale vredesbeweging.

Legerkolonel: ‘Nieuwe gevechtsvliegtuigen kosten 15 miljard euro’

Op 24 februari 2016 was Kolonel Harold Van Pee, hoofd van het bureau "program air combat capability successor" bij de Defensiestaf, te gast in de Kamercommissie Defensie.

Spelregels voor wapenhandel

Met deze nieuwe uitgave wil het Vlaams Vredesinstituut lezers met belangstelling voor politiek en internationale relaties, beleidsmedewerkers en personen actief in de sector een globaal overzicht en inzicht bieden in de controle op de buitenlandse handel in wapens.

Help, ik ben gelukkig - met Mark Van de Voorde

Oikoumene/de Antwerpse Raad van Kerken organiseert op dinsdag 12 april 2016 een lezing met publicist-columnist Mark Van de Voorde.

Nieuwsbrief Pax Christi International – maart 2016

De maart 2016-editie van de nieuwsbrief van Pax Christi International is uit!.

Dank aan alle vrijwilligers!

Van 27 februari tot 6 maart 2016 zet Vlaanderen duizenden vrijwilligers in de schijnwerpers.

Eerdere desastreuze militaire ingrepen in het Midden-Oosten indachtig, moeten we kritisch durven te staan tegenover spitsvondige argumenten om interstatelijk geweldgebruik, dat onder het internationaal recht de uitzondering moet blijven, al te soepel te legitimeren. Andere mogendheden zullen ons vroeg of laat een koekje van eigen deeg geven. Hier blijft de oude wijsheid gelden: when in doubt, don’t do it.

Jan Wouters & Tom Ruys (De Standaard, 4 maart 2016)