E-week Pax Christi Vlaanderen - week 44 | Pax Christi Vlaanderen

DE NIEUWSBRIEF VAN PAX CHRISTI VLAANDEREN - WEEK 44 - van 30 oktober tot 5 november 2017

Terreinbezoek aan Oekraïne

Twee jaar na de vorming ‘Geweldloze conflicthantering door middel van Actieve geweldloosheid’ keerden Annemarie Gielen en Luc Vansina terug naar Oekraïne om te polsen naar de noden op het terrein en de bruikbaarheid van de methode voor het aanpakken van problemen van geweld en onrecht.

Lunchdebat Congo: het jaar 2017 en verder

Op 10 november 2017 organiseert sp.a een lunchdebat over Congo anno 2017, en hoe het, na de uitgestelde verkiezingen, verder moet met het land.

Laureaat Pax Christi Peace Award in MO*: ‘Voor jullie luxe betalen wij een prijs’.

MO* sprak met vertegenwoordigers van de milieu- en rechtenbeweging ZODEVITE en van Pax Christi International uit Latijns-Amerika over de impact van het Mexicaanse ontginningsbeleid.

My Land Your Land: Schiet de Europese hulp aan de Palestijnse gebieden haar doel voorbij?

Op 23 november 2017 spreekt Brigitte Herremans aan de KU Leuven over de Europese hulp aan de Palestijnse gebieden, en hoe die efficiënter kan worden ingezet.

SIPRI-jaarboek 2017

Het Vlaams Vredesinstituut publiceert de samenvatting in het Nederlands van het SIPRI-Yearbook 2017.

International Peace Award voor indiaanse milieu- en rechtenbeweging

Op zondag 29 oktober 2017 reikte Pax Christi International in Rome de jaarlijkse Peace Award uit aan de Zuid-Mexicaanse Zoque-beweging ZODEVITE.

My Land Your Land: lezingenreeks en debat over 50 jaar bezette gebieden

In november 2017 hebben aan de KU Leuven zes lezingen en een debat plaats over Israël en de Palestijnse gebieden.

Vrede komt voort uit de mogelijkheid om het beste wat we hebben, en alles wat we zijn, bij te dragen tot het scheppen van een wereld die iedereen ondersteunt. Maar het betekent ook: de ruimte vrijwaren voor anderen om bij te dragen wat zij hebben en alles wat zij zijn.

Hafsat Abiola