E-week Pax Christi Vlaanderen - week 24 | Pax Christi Vlaanderen

DE NIEUWSBRIEF VAN PAX CHRISTI VLAANDEREN - WEEK 24 - van 10 tot 16 juni 2019

Pax Christi-dag in teken van taal

Op tweede Pinksterdag kwamen vrijwilligers, leden en sympathisanten van Pax Christi Vlaanderen naar het vredeshuis aan de Italiëlei in Antwerpen, voor een mooi programma, gevolgd door een gesmaakte receptie.

Reflectie: Oorlog tegen migratie - Is migratie enkel een probleem van de ander?

Paul Lansu houdt een pleidooi voor solidariteit, betrokkenheid en mededogen voor de mens op de vlucht of in nood.

Coalitie tegen Kernwapens zoekt campagneverantwoordelijke

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens heeft een vacature voor een halftijdse campagneverantwoordelijke.

Nadia Nsayi in 'De Preekstoel'

Op dinsdag 20 augustus 2019 spreekt Nadia Nsayi in ‘De Preekstoel’ in de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals.

Vierend & Bezinnend 2019

De Vredesweek brengt dit jaar opnieuw een bezinnend aanbod, uitgewerkt door de werkgroep Vredesspiritualiteit in samenwerking met TAU.

Dag van Vredesspiritualiteit: 'Bemin uw vijanden'

Op dinsdag 9 juli 2019 organiseert de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen in het Grootseminarie in Brugge een dag van vorming, onder de noemer: 'Bemin uw vijanden'.

Toen de nazi’s de communisten oppakten, heb ik gezwegen, want ik was geen communist. Toen ze de sociaaldemocraten opsloten, heb ik gezwegen, want ik was geen sociaaldemocraat. Toen ze de vakbondsmensen oppakten, heb ik niet geprotesteerd, want ik was geen vakbondslid. Toen ze de Joden kwamen halen, heb ik gezwegen, want ik was geen Jood. Toen ze mij kwamen halen... was er niemand meer die protesteerde.

Martin Niemöller