E-week Pax Christi Vlaanderen - week 22 | Pax Christi Vlaanderen

DE NIEUWSBRIEF VAN PAX CHRISTI VLAANDEREN - WEEK 22 - 29 mei tot 4 juni 2017

50 jaar bezetting van de Palestijnse gebieden: oproep tot herstart vredesproces

Bij de herdenking van 50 jaar bezetting van de Palestijnse gebieden dringt Pax Christi erop aan het vredesproces in Israël opnieuw op te starten.

Radicaal samen: wie doet mee?!

Van 6 tot 9 juni 2017 is het alle hens aan dek voor de grote mailing voor de Vredesweek-campagne. Wij kunnen je hulp goed gebruiken!

Kinderen rappen voor vrede en scoren mega-hit

De Vredeswake Langemark van 21 mei 2017 heeft een schitterend staartje gekregen: een heuse Wakker-voor-vrede-rap!

Elena Vilenskaya van het Huis van Vrede en Geweldloosheid in Sint-Petersburg: ‘ik blijf doorgaan’

Pax Christi Vlaanderen sprak met de Russische mensenrechtenactiviste Elena Vilenskaja over vredeswerk in Rusland en Tsjetsjenië.

Syrians on Syria II: Syriërs aan het woord

Het initiatief ‘Syrians on Syria’ organiseert in juni 2017 drie open avonden op rij.

Wereldvluchtelingendag: ‘Kunst op de vlucht 3.0 Crossings'

Op 16 juni 2017 organiseren Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Toneelhuis ‘Kunst op de vlucht 3.0 Crossings’, een programma in het kader van Wereldvluchtelingendag.

Iftar: verbreek mee de vasten

VOEM vzw en de islamitische gemeenschap nodigen je uit om op 3 juni 2017 samen met hen te vasten te verbreken.

50 jaar bezetting: waar is de grens?

Naar aanleiding van 50 jaar bezetting van Palestina hebben begin juni 2017 drie avonden plaats met panelgesprekken en literaire ontmoetingen.

Om hedendaagse bedreigingen te bekampen, is er nood aan een nieuw denken over het concept defensie: van military defence naar human defence. Op die manier wordt de EU echt het vredesproject dat Robert Schuman bij de oprichting in 1952 voor ogen had.

Eloi Glorieux (De Standaard, 2 juni 2017)