Vredesconferentie: No more Hiroshima, No more Nagasaki! | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
28 november 2020

Paul Lansu gaat in 'Geloven in verzoening' dieper in op deze vragen: "Hoe komen wij tot verzoening met onszelf, met onze naaste, met onze omgeving en met God? Hoe werkt verzoening op wereldvlak?".

2 december 2020

Naar aanleiding van een aankoop van nieuwe drones door de Belgische defensie gaan we tijdens een debat met enkele experts in gesprek over de risico's en uitdagingen die het bewapenen van drones met zich mee brengt.

10 december 2020

Elk jaar benoemt Pax Christi twee Ambassadeurs voor de Vrede. Mensen die zich in onze ogen op bijzondere wijze inzetten voor een geweldloze en rechtvaardige samenleving.

19 september, 2020 - 14:00

Vredesconferentie: No more Hiroshima, No more Nagasaki!

Op zaterdag 19 september organiseert Vredesstad Ieper een conferentie naar aanleiding van de 75ste herdenking van de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki.

Op 5 en 9 augustus vonden wereldwijd activiteiten plaats om de gevallen slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki te herdenken. De verschrikkelijke gevolgen van de atoombomaanvallen toonden aan dat kernwapens onmenselijk zijn en nooit meer gebruikt mogen worden. Wereldwijd roepen activisten, burgers, politici, overheden de kernwapenstaten op om zich volledig te ontdoen van hun kernwapens. Toch stellen we vast dat er vandaag nog steeds meer dan 13.000 kernwapens aanwezig zijn, de uitgaven van kernwapenstaten aan hun arsenalen toenamen in 2019 en de nucleaire afschrikking weer een voorname plek krijgt in veiligheidsbeleid. 

Tijdens de conferentie wordt er daarom een blik geworpen op het verleden om een beter begrip te krijgen over waar we vandaan komen. Vervolgens zal ook het nieuwe Verbodsverdrag op kernwapens, dat mee tot stand kwam door de Nobelprijslaureaat ICAN, besproken worden en welke rol België te spelen heeft om ervoor te zorgen dat de wereld bevrijd wordt van de kernwapens.

De conferentie is gratis, maar reserveren is verplicht.

Het volledige programma: