Stadswandeling: 'Verhalen over Congo' in Brussel | Pax Christi Vlaanderen
Terug naar overzicht
2 maart 2020

Abouna Jens is priester en monnik van de gemeenschap van Deir Mar Moussa in Syrië, toegewijd aan de dialoog tussen christenen en moslims. Op 2 maart 2020 komt hij in Antwerpen vertellen over zijn werk, zijn ervaring en begeestering.

12 maart 2020

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert OKRA een vastenconferentie met als thema: geloven in verzoening en de spiritualiteit van vredeswerk. Gastspreker is Paul Lansu.

19 maart 2020

Ben jij ook bezorgd over toenemende militaire uitgaven en ontwikkeling van nieuwe wapens wereldwijd? Jaagt het idee dat gewapende robots zelfstandig beslissen over leven en dood jou de stuipen op het lijf? Wil je mee actie voeren?

27 juni, 2020 - 14:00

Stadswandeling: 'Verhalen over Congo' in Brussel

Op zaterdag 27 juni 2020 organiseert Pax Christi Vlaanderen een stadswandeling onder de noemer ‘Verhalen over Congo in Brussel’, met als gids Michiel Stinckens.

Brussel: de Belgische metropool bij uitstek waar de Belgische koloniale ambitie begon. Het was hier dat in 1876 koning Leopold II een ‘anti slavernij congres’ bij elkaar riep om met behulp van een filantropische stempel een groot gedeelte van de Afrikaanse taart op te eisen. Door het op richten van een internationale organisatie, slaagde hij er in om zich als soeverein te laten benoemen van een groot Afrikaans stuk grondgebied. Dit voor de ogen van de andere koloniale machten die elke hun deel wilden van de Afrikaanse taart.

Maar wat waren de werkelijke drijfveren van Leopold? Had hij werkelijk een filantropisch doel voor ogen? Neen, hij gebruikte dit als een excuus om zijn machtsstempel te drukken op een groot nog onontdekt gebied van onze planeet. Maar hoe deed hij dat concreet? Van wie kreeg hij hulp? Doorheen de wandeltocht, nemen we je mee langsheen de belangrijkste machtscentra van de kolonie/Vrijstaat. Wat was de werkelijke menselijke kost van de ‘filantropische’ inslag van Leopold? Ten kostte van welk bloed werd er grandeur en sier gemaakt in onze hoofdstad? Op welke plaatsen stonden de bureaus  van machtshebbers die met een pennenstreek het leven van duizenden mensen van de ene dag op de andere er heel anders konden laten uitzien? 

Praktisch:
* Duur van de wandeling 3 km: 2 uur
* Vereisten: goede lichamelijke conditie en goede stapschoenen
* Vertrek: Centraal station van Brussel
* Aankomst: Centraal station van Brussel
* We starten om 14u stipt
* Prijs per deelnemer: 10 euro, over te schrijven op rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 van Pax Christi Vlaanderen, met als vermelding 'Congowandeling Brussel, 27 juni 2020' 

Wil je graag een bericht ontvangen als we de wandeling opnieuw organiseren? Wil je graag met een groep deelnemen aan een volgende toer, stuur dan een mail naar paxchristi@paxchristi.be en laat je contactgegevens achter.