Wat doet Pax Christi rond Oekraïne en wat kan jij doen | Pax Christi Vlaanderen

Wat doet Pax Christi rond Oekraïne en wat kan jij doen

Pax Christi Vlaanderen werkt al dertig jaar aan meer vrede, veiligheid en democratie in Oost-Europa. Internationaal recht, duurzame vredesopbouw, verzoening en actieve geweldloosheid vormen de fundamenten voor ons werk. Samen met partners ter plaatse.

De oorlog in Oekraïne raakt ons hard. Daarom hebben we er al veel over geschreven en verteld, zoals in een analyse die we maakten nog voor de oorlog uitbrak. Via een persbericht veroordeelden wij de Russische invasie en vroegen om snelle diplomatieke stappen, maar kaartten ook de discriminatie aan van wie 'mag' vluchten en vroegen onze overheid om internationale bescherming te geven aan Russische deserteurs. Uiteraard hamerden we ook op de dreiging van de inzet van kernwapens, een thema waar Pax Christi sterk rond mobiliseert, zowel binnen het parlement en regering, als binnen de samenleving. We voerden luidruchtig actie in Brussel, maar ook ingetogen en stil op vredeswakes en stiltecirkels (zie lager voor meer informatie) door heel Vlaanderen, en namen (en nemen) we deel aan debatten en panelgesprekken. Hou onze kalender in de gaten voor komende lezingen of gespreksavonden. Hierbij werd/wordt steeds gekeken vanuit het perspectief van zowel de Oekraïense als de Russische samenleving, met oog voor de wetmatigheden van geweld en onrecht. Op de Vredesconferentie 'Europe for Peace and Solidarity' kwamen verschillende sprekers aan bod, ook uit Oekraïne en Rusland, om het te hebben over de oorzaken van de oorlog, maar ook over alternatieven voor de militarisering. Dankzij onze contacten op het terrein kunnen wij de stemmen van de gewone burgers laten horen. 

We roepen ook iedereen die wil en kan om een steentje bij te dragen. Doe je mee?

Hang de vredesvlag uit! | Pax Christi Vlaanderen

Vorm stiltecirkels van solidariteit en voor vrede | Pax Christi Vlaanderen

Niet nóg 5 miljard extra voor defensie! | Pax Christi Vlaanderen

Klaar met kernwapens: stuur een kaartje naar de premier | Pax Christi Vlaanderen

Andere gerelateerde standpunten vind je hier: 

Oorlog in Oekraïne: nood aan vrede en andere veiligheidsorde | Pax Christi Vlaanderen

Belgische Coalitie tegen Kernwapens veroordeelt Russisch besluit kernwapens in staat van paraatheid te brengen | Pax Christi Vlaanderen

De tijd om te handelen is nu: geen kernwapens in oorlog! | Pax Christi Vlaanderen

Verhoging defensiebudget: meer defensie, minder veiligheid | Pax Christi Vlaanderen

Van het diplomatieke front geen nieuws | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi kiest voor positief mensbeeld en inclusie op eigen Bewegingsdag | Pax Christi Vlaanderen

Herbekijk ons webinar over de oorlog in Oekraïne: hoe is het zover kunnen komen en wat kunnen wij zelf doen. In de video krijg je ook twee getuigenissen van mensen uit Oekraïne en Rusland.

 

Andere initiatieven:

Vredesconcert met Ingeborg en Fioretti | Pax Christi Vlaanderen

Gespreksavond over problematische rol van Russisch Orthodoxe Kerk | Pax Christi Vlaanderen