Visie

U Move 4 Peace vertrekt in haar werk vanuit de noden van de brongroepen waarmee ze samenwerkt. De Kabouters worden gedefinieerd als brongroepen – geen doelgroepen – want U Move 4 Peace werkt participatief mét mensen en niet voor mensen.

Proactieve vrijwilligers en freelancers geven U Move 4 Peace vorm. Binnen U Move 4 Peace is de methode van het Theater van de Onderdrukten (TO) – en gelijkaardige participatieve theatertechnieken – momenteel de meest gebruikte werkvorm voor geweldpreventie, conflicttransformatie en vredesopbouw. In het TO-proces brengen de deelnemers van de brongroep via theater onrecht en conflict uit hun eigen leefwereld in beeld. Zo komen zij tot een kritische dialoog en een zoektocht naar sociale verandering. Door de jarenlange ervaring en hoogopgeleide jokers (de begeleiders in TO-processen) fungeert U Move 4 Peace als Vlaams expertisecentrum in de TO-methodologie.

U Move 4 Peace staat als dynamische en participatieve organisatie ook open voor andere artistiek activistische werkvormen. Visuele disciplines zoals fotografie inspireren U Move 4 Peace en effenen het pad naar een verruiming van de actiemiddelen.

U Move 4 Peace hecht veel belang aan duurzame partnerschappen. Hierbij is ze op een creatieve manier een facilitator voor sociale dialoog. U Move 4 Peace brengt specifieke kennis en vaardigheden in en deelt ze met betrokken partijen. U Move 4 Peace gaat op nationaal en voornamelijk internationaal vlak gerichte partnerschappen aan om haar methodische en inhoudelijke werking te voeden en nieuwe impulsen te geven.

 

U Move 4 Peace appelleert de maatschappij en haar politici door gerichte creatieve (straat)acties.

 

Terug naar werking