Thema 7 - Wonen in het huis van de stilte | Pax Christi Vlaanderen

Thema 7 - Wonen in het huis van de stilte

Schilderij Caspar David Friedrich, De wandelaar boven de nevelen

Bieke Vandekerckhove over stilte:

Het eerste dat bij mij opkomt is een citaat van de trappist Thomas Merton: “Er is meer troost in het hart van de stilte, dan in het antwoord op een vraag.”  Dat zegt voor mij iets wezenlijks over de stilte.  Ik heb in de stilte een troost gevonden die geen enkel godsbeeld of geen enkel woord nog kan bieden.

Stilte laat je ook op een totaal andere manier naar het leven kijken. Je gaat je meer verantwoordelijk voelen voor je levenshouding. De stilte leert je met meer voeling voor het mysterie in het leven te staan.

Als je met iets verschrikkelijks wordt geconfronteerd, heb je de neiging om alleen in je eigen gevoelens op te gaan. Zo laat je geen leven mogelijk voor de mensen naast jou. Door de stilte op te zoeken, kom je tot de kern die in staat is om liefde te ontvangen en liefde te geven.

Uit haar boek: De smaak van stilte/Ten Have Lannoo.

Anselm Grün over stilte:

Rituelen geven mij niet alleen de ruimte om tot rust te komen, maar ook een ruimte van stilte, waarin het lawaai van de wereld niet kan doordringen. Veel rituelen zijn onderbrekingen van het leven. Het werk wordt onderbroken, evenals het eigen denken en plannen, om God de kans te geven mijn leven binnen te treden.  Juist de ochtend- en avondrituelen houden vaak in dat ik een ruimte van zwijgen schep, waarin ik in contact kan komen met mijn innerlijke ruimte van stilte waar God Zelf in mij woont. Tot deze innerlijke ruimte hebben de mensen met hun verwachtingen en hun wensen geen toegang, daar ben ik werkelijk vrij, daar ben ik helemaal mijzelf. Daar kan ik tot rust komen. Ik voel daar iets dat niet kan worden aangeraakt door het lawaai van de wereld, door werk of door verantwoording die ik voor anderen draag.  Bij alles wat ik doe, geeft de ervaring van deze innerlijke ruimte me een gevoel van wijsheid, vrijheid en geborgenheid in God.

Uit Je eigen spiritualiteit ontdekken door Anselm Grün – uitgeverij Lannoo, Tielt en uitgeverij Ten Have, kampen-  ISBN 90 599 5008 9

Uit De grote stilte, onder redactie van H.J.A. Hofland – uitgeverij Damon - ISBN 978 90 5573 8144

 

Into the great silence - Nederlandse trailer

Een film over stilte, gefilmd in een abdij. Er wordt geen woord gesproken. Je hoort alleen de dagelijkse geluiden en de gezangen. Een meditatie op zichzelf.

 Als je bidt, ga je naar je kamer. Sluit de deur en bid tot je vader, die niet kan worden gezien. Je vader zal je belonen, omdat hij ziet wat je in het geheim doet. Mat 6:6

 

Gebed om stilte

 Wij bidden U God, om in onszelf

een stem van stilte te mogen horen,

zodat ons zwijgen zich mag vullen

met uw ondoorgrondelijke aanwezigheid.

 

Doorbreek onze woordenstroom

onze gedachten die ons beheersen.

Maak ons leeg en ontvankelijk

zodat stilte,

die sprekender is dan onze woorden

ons in bezit mag nemen.

Stem van stilte, spreek in ons.

 

Laat uit ons wegvloeien alle lawaai

van zelfhandhaving en geldingsdrang,

van zelfzucht en eigenbelang,

zodat in ons zich een ruimte opent,

waarin de leegte en het zwijgen

ons opnieuw leren luisteren

naar wat boven onszelf uitgaat.

Stem van stilte, spreek in ons.

 

Dat stilte ons van harte vrijmaakt

van de afgoden in onszelf

om, open voor uw geboden, te verstaan

welke weg zich voor ons opent

wat de plaats is die we innemen

hoe we onze aandacht willen richten

en waarvoor we echt willen gaan.

Stem van stilte, spreek in ons.

Gerard Zuidberg