Thema 5 - Thuis, zelfs zonder huis | Pax Christi Vlaanderen

Thema 5 - Thuis, zelfs zonder huis

Als pelgrims en vreemdelingen…

Onze identiteit, wie we zijn, is voor ons vaak hét huis bij uitstek waarin we wonen. Vaak verdedigen we dit hartstochtelijk als was het onze eigendom.

De Heilige Franciscus van Assisi groeide op in volle kruistochtentijd. Hij ondervond zo aan den lijve hoeveel geweld en destructie veroorzaakt werd. Hij zag hoe zijn tijdgenoten niet alleen omwille van de christelijke heiligdommen maar ook omwille van de christelijke identiteit met vuur en zwaard streden.

Samen met zijn broeders besloot Franciscus iets radicaal anders voor te leven … Ze trokken naar Egypte en het Midden-Oosten om moslims te ontmoeten en onder hen te gaan leven. En dit als pelgrims en vreemdelingen, zich kwetsbaar toevertrouwend aan de gastvrijheid van de ander. Zoals altijd vertrokken ze ongewapend en zonder bezit door de wereld, met de richtlijn zich ver te houden van elke woordenstrijd of discussie.

De broeders mogen zich niets toe-eigenen, dat is één van de kernpunten van Franciscus’ manier van leven. Geen huis en geen bezit, maar ook dé waarheid niet, noch hun eigen identiteit! Want als ik eigenaar ben van dit huis, bepaal ik wie ik binnenlaat en wie niet. Ik zal mijn huis vurig verdedigen en anderen buitenhouden. Dit doe ik ook met de waarheid waarin ik geloof, of de identiteit die mij gestalte geeft.

Nochtans, het huis waarin ik woon, de waarheid waarnaar ik leef, mijn identiteit …dit alles is ons gegeven, zegt Franciscus. We verblijven er slechts als pelgrims en vreemdelingen. Door afstand te doen van bezit, ontdoen de broeders zich vrijwillig van het recht om anderen niet binnen te laten, de waarheid van de ander te veroordelen, of zijn identiteit af te wijzen.

Wie niets bezit, heeft niets te verdedigen noch te verliezen. Hij kan als een pelgrim, een vreemdeling, de ander nabij zijn. In de ontmoeting ontstaat dan een ruimte die vrij is van ideologisch geweld. Een ruimte waarin de broosheid van ieders identiteit zich als een mysterie kan onthullen.

Dan pas, daar in die ruimte waar niets meer te verdedigen valt, kan een zuivere authentieke relatie met de ander ontstaan.

Naar André Jansen, Franciscus van Assisi, Mysticus van nabijheid.

Foto bovenaan: Robert Lentz ofm – Icoon Franciscus en de sultan

 

Vrome vriendinnen Facebookgroep

De facebookgroep Vrome vriendinnen ontstond een tweetal jaar geleden en telt nu 140 islamitische en christelijke vriendinnen. Ze bespreken er onderwerpen uit de actualiteit, vragen elkaar raad over elkaars religie en cultuur. Zo willen ze meer eenheid brengen in een samenleving die erg verdeeld is. Ze willen begrip creëren voor religies en voor mensen die religieus zijn.

 

Gebed

“Op de plaats waar wij gelijk hebben, zullen nooit bloemen groeien in de lente.

Op de plaats waar wij gelijk hebben is de grond vertrapt en verhard als op een binnenplaats.

Maar twijfels en liefde woelen de wereld om zoals een mol, zoals een ploeg. En er zal gefluisterd worden op de plaats waar het huis stond dat verwoest is.”

Yehuda Amihai, Israëlische dichter.