Thema 4 - Je buurt, je thuis. Ook als je psychisch kwetsbaar bent | Pax Christi Vlaanderen

Thema 4 - Je buurt, je thuis. Ook als je psychisch kwetsbaar bent

[handen uit het schilderij "De schepping van Adam" - Michelango

Kwartiermaken voor psychisch kwetsbare mensen

Peter Dierinck heeft het over het begrip Kwartiermaken in zijn boek Hoop verlenen. Pleidooi voor meer vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg/ Witsand Uitgevers 2017

Kwartiermaken doe je als je de integratie van psychisch kwetsbare mensen bevordert. We beginnen hiermee door te accepteren dat mensen verschillend zijn. Soms wordt het verschil ontkend. Men wijst er dan op dat we allemaal zoekend zijn, allemaal ergens van herstellend. Maar zo nemen we de persoon die stemmen hoort of hallucinaties heeft, niet ernstig. Zijn lijden krijgt geen plaats.

We moeten het verschil durven benoemen om ruimte te kunnen creëren voor deze groep mensen. Als we het teveel hebben over ‘gelijkheid’ dan verstaan we daaronder stilaan ‘identiek’ en niet ‘gelijkwaardig’. Het gelijkheidsdenken kan mensen met een psychische kwetsbaarheid de boodschap meegeven dat ze maar ‘normaal’ moeten doen en dat ze er dan vanzelf zullen bij horen.

Dit verschil erkennen, het een plaats geven en elkaar ontmoeten zonder dit verschil te willen opheffen, daarover gaat Kwartiermaken. Mededogen maakt dit mogelijk.

Kwartiermaken is dan bemiddelen tussen twee partijen die evenwaardig zijn. Het aanvaarden van het verschil is paradoxaal een voorwaarde om tot integratie te komen.

De aanvaarding van het verschil is tegelijk de aanvaarding van frictie. Waar assimilatie en integratie het onrealistische, utopische beeld van rust, sereniteit en algemeen welbevinden als eindpunt hebben, wil aanvaarding ervoor zorgen dat het eerder realistische model van spanning en frictie leefbaar blijft voor iedereen.

Peter Dierinck aan het woord 

Uit Psalm 121

Geen ogenblik ga je alleen.

Pal aan je rechterzij

Is Hij er altijd bij.

Hij is de schaduw om je heen.

Fel zonlicht zal Hij weren.

De maan zal je niet deren.

De Heer behoedt je voor het kwaad.

Hij geeft je veiligheid

Voor nu en voor altijd.

Al is de weg waarop je gaat

Vol dreigende gevaren,

De Heer zal je bewaren.