Thema 3 - Voor de vreemdeling een thuis durven zijn | Pax Christi Vlaanderen

Thema 3 - Voor de vreemdeling een thuis durven zijn

Het is juist in de chaos dat God aan het geweten van de mens vraagt: ”Waar is uw broeder, Abel?”. En Kaïn antwoordt: “Ik weet het niet. Ben ik soms de hoeder van mijn broeder?”  (Gen. 4,9). Deze vraag wordt ook aan ons gesteld. Het zou goed zijn onszelf af te vragen: ben ik de hoeder van mijn broeder?  Ja, je bent de hoeder van je broeder! Mens zijn betekent hoeder zijn van elkaar.

Wanneer de harmonie verbreekt, volgt in tegendeel een metamorfose: de broeder die gehoed en bemind moet worden, wordt de tegenstander die wordt bestreden en uitgeschakeld. Hoeveel geweld ontstaat er op dat ogenblik? Hoeveel conflicten en oorlogen hebben onze geschiedenis getekend? Het volstaat het lijden te zien van zoveel broeders en zusters. Waarlijk: in ieder geweld en in iedere oorlog, laten wij Kaïn herboren worden!

Uit de vredesoproep van paus Franciscus op 7 september 2013

Constant Permeke - De koffiedrinkers

Een getuigenis:

Edrin is een jonge man van 21 die sinds zijn drie jaar bij ons in België woont met zijn ouders, die nog steeds geen verblijfsvergunning hebben. Edrin heeft het hele Belgische onderwijscurriculum gevolgd: basisschool, middelbaar onderwijs en de technische school voor Grafische Kunsten. Nu, met zijn diploma op zak, zoekt hij werk als grafisch ontwerper. Er is veel vraag naar dergelijke medewerkers. De medestudenten van Edrin hebben allemaal al werk gevonden. Maar hij niet, hij mag niet werken. Levensonderhoud, tussenkomst bij ziekte, pensioen: niet voor hem weggelegd door de wet.

Edrin is nochtans begaafd. Hij spreekt Nederlands en Albanees, zijn moedertaal. Hij schrijft en zingt zijn eigen songs. CD’s van zijn hand zijn er ook al. Hij zou ons veel moois kunnen bieden en een stukje uitheemse schoonheid aan onze maatschappij kunnen toevoegen. Maar die kans wordt hem niet gegund. Ook wij worden heirdoor armer. Wij, onze maatschappij die al heel veel in hem investeerde, kan nu de vruchten niet plukken. Omwille van een wet die ook maar door mensen is gemaakt en door nieuwe wetgevers gemakkelijk veranderd kan worden. Nood breekt wet, zegt de volkswijsheid. Dus gezocht: wetgevers met gezond verstand, die mensen hier hun kansen laten benutten en hen niet terugsturen naar een land waarmee ze geen band meer hebben.


 

“Een racist reduceert de ander tot zijn huidskleur. Een antiracist antwoordt daarop dat de huidskleur van geen belang is. Hij vergist zich…. omdat het probleem van de huidskleur voor iemand die een huidskleur heeft, er juist uit bestaat dat er iets is aan ons waarvan we niet weten wat het betekent,  maar dat toch meespeelt, net zoals ons geslacht waarvan we niet weten wat het betekent, toch meespeelt en misschien wel meer dan de dingen waaraan we belang hechten en waarvan we wel weten wat ze betekenen.”

Rudi Visker, Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosofie van de multiculturaliteit, pag.318/ Boom, Amsterdam

Gebed

Bid dat God jou helpt om Hem te zien in anderen

Bid dat je God zelf in hen mag verwelkomen

En zo Gods liefde en mededogen mag ervaren.

Vraag dat je verrijkt mag worden door hun talenten.

https://biddenonderweg.org/vluchtelingen/

 

Meer ?

Ontmoeting en dialoog met en over vluchtelingen voor jongeren.
www.peacecraft.be

ORBIT vzw
Thuis in de wereld van Diversiteit en Migratie
www.orbitvzw.be