Thema 2 - Nieuwe thuisvormen durven scheppen | Pax Christi Vlaanderen

Thema 2 - Nieuwe thuisvormen durven scheppen

Er is zo veel eenzaamheid in onze wereld. Je moet maar door de straten van een stad slenteren, en je ziet mensen die alleen zijn. Mensen groeten elkaar niet. Mensen kennen elkaar niet. Duizenden mensen leven zonder familie. Ze hebben wel biologische ouders, maar die zijn er niet voor hen. Zijn ze gestorven? Leven ze ergens anders? Mensen leven alleen.

Vroeger was dit anders. Mensen leefden generaties lang op dezelfde plek, samen met hun familie. Kinderen groeiden op in een open gemeenschap, alle deuren stonden open. Nu sluit iedereen zijn deur, zelfs overdag. Wij zijn bang geworden van elkaar. Maar toch is het verlangen naar een familie nog heel levendig.

We kunnen nu op zoek gaan naar een spirituele familie, naar gemeenschappen die onze spirituele groei bevorderen en ondersteunen. In die spirituele gemeenschap kunnen mensen zichzelf ontmoeten, zichzelf leren begrijpen en liefhebben. Dan pas kan er verandering komen. Van daaruit kunnen wij de kracht vinden om de maatschappij te veranderen. Pas als mensen zichzelf hebben leren kennen, kan er een gemeenschap ontstaan, een maatschappij die meer is dan een groep belastingbetalers die om de vier jaar stemmen gaan. Om dit te bereiken moeten we weer leren een kring te maken.

Als we in een kring gaan staan, zijn we gelijkwaardig. Er is geen chef meer en geen onderdaan. In de kring moeten we elkaar aankijken. Je ziet de rug niet van de ander. En niemand kan je in de rug aanvallen, kwaad over je spreken of je links laten liggen. In de kring kijken we elkaar aan.

Dan kunnen we de schoonheid leren zien van de ander. En als we elkaars schoonheid zien, dan voelen we ook de onzichtbare draden die ons verbinden. Zo is in een kring niemand alleen. In de kring wordt iedereen geacht en gerespecteerd. De kring kan onze geest verheffen, want een kring maken is een ceremonie op zichzelf.

Vrij naar het boek: Smelt het ijs in je hart! Pleidooi voor een spirituele klimaatverandering Angaangaq, de sjamaan uit Groenland. Uitgeverij Altamira ISBN 9 789069 639369

Ik wens jou de engel van het risico-durven-nemen toe, zodat mensen door jouw vertrouwen nieuwe mogelijkheden ontdekken. De wereld zal je dankbaar zijn als je iets nieuws durft ondernemen, als je niet eerst de hele wereld om toestemming vraagt om je ideeën in daden om te zetten. Want dat het oude niet deugt, dat ondervinden we iedere dag.

Iedereen wacht tot de ander iets fout doet. Dan kan men hem bekritiseren. Maar niemand waagt het de eerste stap te zetten. Zo blijft men ter plaatse trappelen. Men ligt op de loer om de fouten bij de ander te zien in plaats van zelf een paar fouten te durven maken.

Ik wens jou toe, dat de engel van het waagstuk-vrijheid je in staat stelt ook fouten te maken, om voor jezelf en de mensen nieuwe paden vrij te maken.

 Vrij vertaald uit het boek van Anselm Grün Das kleine Buch der Engel, Herder Spektrum Verlag ISBN 9 783451 070341, pag. 180

Heel de wereld verbonden door één melodie 

Bij het zien van iets moois maken we spontaan een kring.

Gebed

Wij zijn allen broers en zusters

Leden van de ene grote mensenfamilie

En kinderen van één Vader

Die Gij zijt

O wijze Heer

 

Leer ons leven als kameraden,

In bereidwillige vriendschap

In liefdevolle broederlijkheid,

In hulpvaardigheid

En samenwerking.

 

Inspireer ons, O Wijze,

Om te leven

In wederzijds begrip

Vertrouwen

En vrede

 

Zarathoestra / uit Gebeden voor vrede/Unistad/iSBN90 70 276 860/ pag;44