Speech - We Are Belgium Too - 3 oktober 2021 | Pax Christi Vlaanderen

Speech - We Are Belgium Too - 3 oktober 2021

150.000 mensen leven in België zonder dat hun verblijf wettelijk geregeld is. 150.000 mensen. In België zou dit de 6de grootste stad zijn, net achter Brussel-stad, net voor Schaarbeek. Het is een verborgen stad. En wie in een verborgen stad leeft, leeft in onzekerheid en onveiligheid. Met WeAreBelgiumToo treden de inwoners van deze stad uit hun verdoken positie. Met duidelijke vragen aan de overheid. Met duidelijke vragen aan hun medeburgers: zie ons, steun ons.

Vandaag is een dag van feest. We laten ons zien. Mensen zonder papieren, mensen met papieren. Samen, als burgers van ons land, als burgers van onze dorpen en steden. Samen vanuit een eenvoudige en rijke gedachte: WeAreBelgiumToo. Daar mag muziek bij, en het plezier van samenzijn. Vandaag is een feest, zo voel ik het.

Vandaag is een dag van strijd. Mensen zonder papieren, mensen met papieren, samen hebben we een duidelijke vraag aan de overheid. Overheid, zorg voor een duidelijke regularisatieprocedure. Overheid, zorg dat deze procedure op een onafhankelijke manier wordt toegepast. Met de campagne WeAreBelgiumToo treden mensen uit de verborgen stad de overheid tegemoet, en met hen de vele medestanders die zich naast hen scharen. Ze zeggen: overheid, hoe België omgaat met de sans papiers is een probleem voor de mensenrechten en de democratie. Ze zeggen: overheid, wij – de sans papiers – zijn deel van de oplossing, dus maak ons ook een deel van de oplossing en praat met ons.

Vandaag betogen we hier, mensen zonder papieren, mensen met papieren, samen. Vandaag stappen mensen in Vlaanderen de Refugee Walk. Ze doen dit vanuit dezelfde solidaire instelling die ons vandaag hier verbindt. Door met de Refugee Walk te stappen, verzamelen de wandelaars steun voor het belangrijke werk met en voor vluchtelingen.

Duizenden mensen overal in Vlaanderen en België steken een helpende hand uit naar vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren. Met steunacties. Met het geven van een dak boven hun hoofd. Met te zorgen voor kleding en voedsel, ook voor zij die nog onderweg zijn. Met te zorgen dat ook de meest kwetsbaren gevaccineerd geraken in deze pandemie. Met te zorgen dat er ook meer legale migratieroutes komen. Met zich in te zetten voor de basisrechten van iedereen. Breng al die mensen samen, en je hebt een stad zo groot als Gent. Ik noem het vandaag de stad van de solidariteit.

We staan hier vandaag samen, mensen uit de verborgen stad en mensen uit de stad van solidariteit, vanuit één zekerheid: WeAreBelgiumToo.

Vanuit de kracht van onze verbondenheid vandaag, richt ik me tot alle mensen die zich overal in het land dag in dag uit inzetten om het verschil te maken voor en met mensen met een migratieverhaal. Toon jullie nog meer als een stad van solidariteit, koppel aan jullie fantastische inzet dat heldere woord aan de overheid. Stap zij aan zij met de mensen uit de verborgen stad, die vragen door de overheid gezien en gehoord te worden. Steek mee de hand uit naar de overheid met de eenvoudige vraag samen die transparante regularisatie uit te werken. WeAreBelgiumToo treedt met deze betoging naar buiten, mensen uit de stad van solidariteit, sluit aan bij dit platform.

Pax Christi Vlaanderen steunt WeAreBelgiumToo van bij de start. Vandaag doen we dit eens te meer met volle overtuiging en volle goesting. We zeggen klaar en duidelijk: WeAreBelgiumToo is een burgerbeweging, van mensen in uitsluiting die het woord nemen, een nieuwe sociale beweging. Een sociale beweging die doet waarvoor sociale bewegingen gemaakt zijn: problemen zichtbaar maken, mensen doen deelnemen aan het politieke debat, mensen sterk maken, zo sterk dat ze volwaardig gesprekspartner zijn in de kwesties die hen aanbelangen. Ook het middenveld speelt een cruciale rol in een sociale beweging. Vandaag vragen we als Pax Christi Vlaanderen met name aan het Vlaamse middenveld: geef de burgerbeweging WeAreBelgiumToo de plaats die ze verdient, maak hen deel van uw verhaal van verbondenheid.

Vandaag is een dag van strijd en van feest. Mensen zonder papieren, mensen met papieren. Ik ben Stefan, een mens met papieren. Ik zal me meer mens voelen, meer burger, meer Vlaming en Belg, als onze samenleving zijn kracht toont om nieuwe mensen volwaardig op te nemen. Bedankt aan iedereen om hier vandaag te zijn. Bedankt voor deze kans om klaar en duidelijk te zeggen: WeAreBelgiumToo.

Stefan Nieuwinckel – directeur Pax Christi Vlaanderen