Onze eisen | Pax Christi Vlaanderen

Onze eisen

1. Onderteken en ratificeer het VN-verbodsverdrag tegen kernwapens (TPNW)

Op 7 juli 2017 kwamen 122 landen overeen een nieuw Verbodsverdrag op kernwapens goed te keuren in de Algemene Vergadering van de VN. Het verdrag houdt een verbod in op de ontwikkeling, het testen, de opslag, het gebruik van en het dreigen met kernwapens.

Het verdrag zorgt voor een verhoogde druk op kernwapenstaten. Het zal een impact hebben op de financiering van kernwapens en bovendien het verplaatsen en transporteren van het bestaande kernwapenarsenaal bemoeilijken. 

Voorlopig zitten we aan 38 van de 50 vereiste ratificaties vooraleer het Verbodsverdrag in werking treedt. Tegen het einde van 2020 zou het wel eens zo ver kunnen zijn! 

2. Maak werk van de terugtrekking van de kernwapens die momenteel in Kleine Brogel gestationeerd zijn.

De verwijdering van kernwapens van de VSA in Kleine Brogel is, met voorsprong, de belangrijkste bijdrage die België zou kunnen leveren aan nucleaire ontwapening. 

Resoluties van het federale en Vlaamse parlement uit 2015 vragen hun verwijdering, terwijl militaire experts en diplomaten het erover eens zijn dat ze geen enkele militaire waarde hebben.  In 2013 schaarden zwaargewichten als Guy Verhofstadt (Open VLD), Jean-Luc Dehaene (CD&V), Willy Claes (SP.A) en Louis Michel (MR) zich achter een oproep van de vredesbeweging om de B61-kernwapens te verwijderen uit Kleine Brogel. Ook de jongerenvoorzitters van de vijf grootste Vlaamse partijen riepen in oktober 2016 op om kernwapens te verwijderen.

De verwijdering van kernwapens uit Kleine Brogel betekent niet dat België niet langer een betrouwbare NAVO-partner kan zijn. Verschillende NAVO-lidstaten hebben momenteel al een nationaal beleid dat deelname aan de nucleaire activiteiten van de NAVO beperkt. De kernwapens in Kleine Brogel zijn een relict uit het verleden en hun stationering in België is illegaal onder internationaal recht.


BREED DRAAGVLAK VOOR KERNONTWAPENING

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens, de Belgische tak van Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2017 ICAN, liet tussen 2 en 9 april 2019 een representatieve opiniepeiling uitvoeren bij 1.006 Belgen. Hieruit blijkt dat er een breed draagvlak bestaat voor een ambitieuzer Belgisch beleid inzake nucleaire ontwapening: 

  • Een 2/3 meerderheid wil dat België het VN-kernwapenverbod ondertekent (64%) en dat Belgische financiële instellingen zich terugtrekken uit de kernwapenindustrie (66 %).
  • Het aantal tegenstanders van een blijvende aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel is bijna dubbel zo groot als de voorstanders van een verlengde aanwezigheid (49 % vs 27 %).