Nooit meer Hiroshima of Nagasaki! | Pax Christi Vlaanderen

Nooit meer Hiroshima of Nagasaki!

Deze zomer herdenken we de gevallen slachtoffers van 75 jaar geleden en brengen we een eerbetoon aan de Hibakusha, de overlevenden van de bombardementen. Deze herdenking is ook een uitgelezen kans om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat onze wereld eindelijk kernwapenvrij wordt. 

Op 6 en 9 augustus 1945 werden de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki met de grond gelijk gemaakt door een atoombom. Het was de eerste en laatste keer dat een atoombom werd gebruikt waarbij 300.000 mensen het leven lieten en nog eens duizenden anderen verminkt achterbleven. De gebeurtenis leidde tot een wereldwijde wapenwedloop en tot op vandaag bedreigen meer dan 13.000 kernwapens de levens van miljarden mensen. Sommige van die kernwapens staan bovendien op Belgische bodem gestationeerd.

Tijdens de voorbije maanden hebben we aan den lijve kunnen ondervinden hoe het inzetten van honderden miljarden dollars ($73 miljard in 2019) voor kernwapens niet alleen heeft gefaald in het verzekeren van onze veiligheid, maar ook onze menselijke gemeenschap  berooft van essentiële middelen die juist nodig zijn voor het creëren van echte veiligheid: voedselzekerheid, veilige huisvesting, onderwijs, en toegang tot gezondheidszorg. Toch blijft België nog steeds mee stappen in een doctrine van nucleaire afschrikking in naam van onze “veiligheid”. 

We merkten hoe waardevol eerste hulp- en zorgverleners zijn. Nochtans waarschuwt het Rode Kruis ervoor dat er geen eerstehulpverleners zouden zijn in geval van een nucleaire ontploffing. Verplegers, dokters, verzorgers zouden immers ook zelf slachtoffer zijn van een kernexplosie en ziekenhuizen zouden in puin liggen. Bovendien verbleken de gevolgen van de huidige pandemie bij de gevolgen van een kernexplosie voor mens en aarde. Dit doet ons opnieuw beseffen dat geen enkel land in staat is slachtoffers ter hulp te schieten in geval van een kernexplosie. De enige manier om zulk een rampscenario te voorkomen is door kernwapens volledig te bannen.

Momenteel zijn we nog naarstig op zoek zijn naar een vaccin voor het nieuwe coronavirus om te voorkomen dat nog meer mensen sterven en onze ziekenhuizen niet overrompeld worden. Gelukkig hebben we sinds 2017 wel een vaccin voor die andere levensgevaarlijke dreiging, kernwapens. Op 7 juli 2017 kwamen 122 landen overeen ervoor te zorgen dat de wereld nooit meer geconfronteerd zou worden met de horror van Hiroshima en Nagasaki. Dit deden ze door een nieuw Verbodsverdrag op kernwapens goed te keuren in de Algemene Vergadering van de VN. Voorlopig zitten we aan 38 van de 50 vereiste ratificaties vooraleer het Verbodsverdrag in werking treedt. Tegen het einde van 2020 zou het wel eens zo ver kunnen zijn!

Onze eis

We grijpen de gelegenheid van 75 jaar herdenkingsactiviteiten aan om de Belgische regering op te roepen het nieuwe Verbodsverdrag mee te ondertekenen. Enkel door de volledige eliminatie van deze massavernietigingswapens kunnen we vermijden dat miljoenen levens in gevaar gebracht worden. In tijden van toenemende internationale spanningen en onbetrouwbare leiders is dit meer dan ooit nodig.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat er nooit nog een volgende Hiroshima of Nagasaki komt. Daden in plaats van woorden, een mooier eerbetoon aan de gevallen slachtoffers en overlevenden bestaat er niet.

Herdenkings- en solidariteitsactie

Kom hier meer te weten over de herdenkingsactie samen met de Leuvense Vredesbeweging en Pax Christi op 5 augustus in Leuven.

 

Afbeelding: Creative Commons