Spiritualiteit

ECOKERK

Ecokerk verbindt ecologie met de christelijke spiritualiteit en de sociale leer van de Kerk.

het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede? waarvan Pax Christi Vlaanderen lid van is, werkt met dit initiatief een christelijk visie uit rond ecologie en spiritualiteit en zoekt naar wegen om deze visie in praktijk te brengen.

Ze richt zich tot de Vlaamse kerk en alle christelijk geïnspireerde bewegingen en groepen: solidariteitsorganisaties, scholen, jeugdbewegingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerkfabrieken, parochies, 
kloosterordes en abdijen, socio-culturele verenigingen, enz...

Ecokerk is actief in een drietal werkterreinen:

  • Ecospiritualiteit: het motiveren van een ecologische levensstijl en een ethiek van het genoeg, geïnspireerd door de Bijbelse en christelijke bronnen.

  • Ecopraktijk: concrete tips voor een duurzame werking van bewegingen, groepen, organisaties, parochies en instellingen

  • deelname aan het maatschappelijk debat en politieke actie

Meer info over ecokerk.

boekkaftPax Christi Vlaanderen bracht het boek "Het klimaat verandert ook mij" uit in het kader van dit initiatief. 

Prijs: € 9,95

Bestel hier