Doe een gift | Pax Christi Vlaanderen

Doe een gift

Denk je eraan een gift te doen aan Pax Christi Vlaanderen?

Dat is fijn! Dat kan heel eenvoudig op ons rekeningnummer bij VDK Bank: BE41 8939 4403 7310, met vermelding 'gift'.

Fiscale aftrekbaarheid
 
Elke schenking is meer dan welkom. Een gift vanaf €40,00 aan Pax Christi Vlaanderen is fiscaal aftrekbaar. Dat betekent concreet dat u voor een gift vanaf €40 een fiscaal attest ontvangt waarmee u een belastingvermindering krijgt ter waarde van 45% van uw gift. Concreet krijg je dus op een gift van €40 een belastingvermindering van €18. Mooi toch?
 
Waarom Pax Christi Vlaanderen steunen?
 
Bijvoorbeeld omdat Pax Christi Vlaanderen zijn mensen inzet om via wetten en verdragen meer veiligheid te creëren. Denk maar aan het Landmijnenverdrag, het Verbod op Clustermunitie en recenter het Verbodsverdrag op Kernwapens, dat in januari 2021 in werking trad. Of omdat we via vorming en sensibilisering mensen informeren, maar ook versterken om in actie te komen tegen onrecht. Ze leren over hoe omgaan met spanningen in onze samenleving. We werken mee aan een klimaat waarbij ieder tot zijn of haar recht komt. 
 
We brengen heikele kwesties onder de aandacht van het brede publiek. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwkomers hier een leven kunnen opbouwen? En dat andere mensen zich daardoor niet in de verdrukking voelen? Of mensen die uit de gevangenis komen: wat voor een ruimte geven we hen? Is onze kijk op misdaad en straf niet aan een grondige 'remake' toe? 
 
Wij kaarten situaties van onrecht aan en zoeken naar duurzame alternatieven, samen met de mensen in een moeilijke of kwetsbare situatie. Internationale rechtsregels en de mensenrechten vormen hierbij het kader, de menselijke waardigheid het leitmotiv en geweldloze transformatie met aandacht voor dialoog en samenwerking de aanpak. Samen zorgen we voor een rechtvaardigere en vredevollere wereld.