Schoolproject: 'My school on the move' | Pax Christi Vlaanderen

Schoolproject: 'My school on the move'

Voor het nieuwe project ‘My school on the move’ sloegen Pax Christi Vlaanderen, !DROPS en Caritas International de handen in elkaar om jongeren en hun leerkrachten op een creatieve manier te begeleiden in de complexe thematiek van migratie en diversiteit. Een semester lang gaan we samen met de vijfdejaars van VMS Roeselare aan de slag. De Roeselaarse jongeren worden ondergedompeld in de thematiek en gestimuleerd om zelf actie te ondernemen.

Dit pilootproject verloopt in drie fasen:

1) Kick-Off: introductieworkshops

Hier zetten we in op informeren en beleven. We geven concrete cijfers, leggen belangrijke termen uit en tonen waar de meeste vluchtelingen terecht komen. Vervolgens kruipen de jongeren aan de hand van de online game ‘Peacecraft’ en theatertechnieken in de huid van mensen op de vlucht en gaan ze in gesprek met vluchtelingen.

2) Creatietraject

Via creatieve en design labs begeleidt !DROPS het creatieve proces waarin de leerlingen de opgedane kennis omzetten in concrete projecten of producten, om op hun beurt andere jongeren bewust te maken. Tijdens deze labs zetten we sterk in op skillbuilding en empowerment van de jongeren. We vertrekken vanuit hun passies en talenten. Eindproducten of -projecten zijn bijv. een digitale app, een fototentoonstelling, een game, poëzie, of een engagement voor vluchtelingen, waarbij andere leerlingen kunnen aansluiten. In dit luik zetten we ook in op de coaching van leerkrachten.

3) Show & tell: toonmoment

Eindigen doen we met een feestelijk toonmoment waarin de leerlingen hun producten en project presenteren aan de rest van de school!

Dit project werd mogelijk gemaakt met de financiële steun van de Nationale Loterij.